Proiect de hotărâre. Noi reguli privind concediul de odihnă al bugetarilor. Vezi modificările

0
500

litoral

Un proiect de hotărâre de guvern privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică şi din unităţile bugetare a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii. Printre prevederile stabilite prin proiectul de hotărâre se numără modul de acordare a concediilor de odihnă anuale, stabilirea duratei concediului de anual suplimentar şi stabilirea faptului că durata concediului de odihnă anual nu este diminuată de concediul medical.

Conform proiectului de hotărâre, se stabileşte faptul că salariaţii din administraţia publică şi din unităţile bugetare, care deţin calitatea de funcţionari publici sau personal contractual, după caz, vor avea dreptul în fiecare an calendaristic, la concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 21 – 25 de zile lucrătoare, în raport cu vechimea în muncă.
Pentru o vechime în muncă de până la 10 ani, durata concediului va fi de 21 de zile lucrătoare. Pentru o vechime în muncă de peste 10 ani, durata concediului de odihnă va fi de 25 de zile lucrătoare.
Mai mult, pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani, durata concediului anual este de 25 de zile lucrătoare, iar la stabilirea duratei concediului se ia în considerare vârsta pe care aceştia au avut-o la data de 1 ianuarie din anul calendaristic respectiv.
Personalul din activitatea de cercetare ştiinţifică atestat, încadrat în unităţile bugetare, are dreptul la concediu anual plătit, stabilit în raport cu vechimea în muncă. Pentru vechime în muncă de până la 10 ani, durata concediului va fi de 25 de zile lucrătoare. Pentru vechime în muncă de peste 10 ani, durata concediului va fi de 30 de zile lucrătoare.

Concediul de odihnă anual suplimentar

Pe lângă zilele de concediu de odihnă anual, salariaţii din administraţia publică şi din unităţile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată cuprinsă între 3 şi 10 zile lucrătoare.

Salariaţii nevăzători vor avea şi ei dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă anual suplimentar cu o durată de 10 zile lucrătoare.

Cinci zile lucrătoare vor fi date drept concediu de odihnă suplimentar şi salariaţilor încadraţi în grade de handicap, precum şi salariaţilor încadraţi în grade de invaliditate.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani vor beneficia şi ei de un concediu de odihnă anual suplimentar de 3 zile lucrătoare.

Toate concediile de odihnă anuale neefectuate, cuvenite salariaţilor cărora le-a încetat contractul de munca, se compensează în bani.

Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite

Citeste mai mult pe RTV.NET