-1.2 C
Botoșani
duminică, 3 decembrie 2023

Procurorii DNA solicită patru mandate de arestare în urma descinderilor de ieri. VEZI CINE riscă să ajung 29 de zile după gratii

descinderi apia

Potrivit unui comunicat emis de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, procurorii au dispus punere în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 23.09.2014, ora 20:15 până la data de 24.09.2014, ora 20:15) a inculpatului

ZAHARIA LIVIU STELIAN, director executiv al Centrului Județean Botoșani din cadrul A.P.I.A, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite, în formă continuată și luare de mită;
reținerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 24.09.2014, ora 01,40 până la data de 25.09.2014, ora 01,40) a inculpatului TINCU GABRIEL, șef Serviciu Măsuri Speciale și IT al aceleiași instituții, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite în formă continuată;

reținerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 23.09.2014, ora 23,45 până la data de 24.09.2014, ora 23,45) a inculpatului FARAON GHEORGHE, șef al Serviciului Control al aceleiași instituții, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite în formă continuată, dare de mită și luare de mită în formă continuată;
reținerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 23.09.2014, ora 22,45 până la data de 24.09.2014, ora 22,45) a inculpatului TÂRZIORU RELU PETRU, primar al orașului Săveni, jud. Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată;
reținerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 24.09.2014, ora 02,15 până la data de 25.09.2014, ora 02,15) a inculpatului EPURAȘ OVIDIU, șef al Serviciului Inspecție Cota de Lapte și Supracontrol în cadrul APIA Centrul Județean Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite;
reținerea, pentru 24 de ore (începând de la data de 24.09.2014, ora 02,10 până la data de 24.09.2014, ora 02,10) a inculpatului MERTICARIU ILIE-IULIAN, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, județul Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Din ordonanța de reținere întocmită de procurori a reieșit că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă referitoare la existența unor grupuri de interese care acționează în vederea fraudării fondurilor europene destinate sprijinirii agriculturii, identificate la nivelul APIA Botoșani, grupuri având următoarea componență:

Un grup compus din Faraon Gheorghe – șef Serviciu Control, Tincu Gabriel- șef Serviciu Măsuri Speciale și IT, Epuraș Ovipiu, șef Serviciu Inspecție, oferă sprijin ilegal și cointeresat unor fermieri agreați, între care figurează și Merticariu Ilie-Iulian, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, județul Botoșani.
Un alt grup, condus de Zaharia Liviu-Stelian – director executiv și alți funcționari ai APIA Botoșani, oferă sprijin ilegal și cointeresat altor fermieri agreați .

În acest sens, din actele dosarului rezultă că au fost desfășurate activități cu încălcarea atribuțiunilor de serviciu, în scopul acordării de subvenții în afara cadrului legal, unor fermieri aflați în sfera de interese a funcționarilor APIA Botoșani, de către angajații cu funcții de conducere și control ai instituției sus menționați, fiind utilizate următoarele mecanisme ilicite:
1.Derularea unor demersuri având ca efect majorarea cuantumului subvenției pe suprafață încasată de persoane apropiate, precum și obținerea ilegală de fonduri europene în legătură cu accesarea unor proiecte finanțate din acest buget.
În acest sens, a reieșit că Tincu Gabriel, șef de serviciu la APIA Botoșani, ar fi intermediar în tranzacții cu terenuri pe raza județului Botoșani, un număr însemnat de persoane apelând la acesta pentru identificarea de posibili cumpărători. Utilizând datele de identitate ale proprietarilor de teren și specimenele de semnături olografe, acesta întocmește, în fals, contracte de arendă pentru suprafețele de teren pe care proprietarii ar fi dispuși să le vândă, arendaș fiind o persoană din familia lui Tincu Gabriel. Contractele de arendă sunt înregistrate apoi la primăriile localităților pe raza cărora sunt situate terenurile, cu complicitatea unor angajați din cadrul instituțiilor respective, fără ca deținătorii de drept, care sunt menționați în contract ca și arendatori, să fie înștiințați despre încheierea acestora.
Ele ar fi fost tehnoredactate personal de Tincu Gabriel, folosind calculatorul său de serviciu de la Centrul Județean Botoșani al A.P.I.A., în respectivul sistem informatic fiind stocate copii ale acestora în format electronic.

Suprafața totală pentru care persoana din familia funcționarului APIA Botoșani a solicitat subvenții în campania 2013 este de aproximativ 100 ha teren, din care exploatează efectiv doar 20 ha. În acest context, suma încasată ilicit este de aproximativ 13.000 euro, iar pentru anul 2014, în contextul majorării cuantumului subvențiilor, suma ar fi de aproximativ 17.000 euro.
2. Pe parcursul derulării campaniei de depunere a dosarelor pentru solicitarea subvenției pe suprafață, funcționarii APIA Botoșani au derulat și derulează activități în beneficiul ilicit al fermierilor agreați, astfel încât aceștia să poată beneficia de subvenții cât mai mari, fără îndeplinirea condițiilor legale.
Beneficiind de acces la hărțile în format digital pe care sunt poziționate parcelele pentru care s-au solicitat subvenții aferente anului 2013, Tincu Gabriel a recurs la identificarea, în baza de date a instituției, a suprafețelor de teren neincluse în cererile de acordare a subvenției și comunicarea poziției parcelelor către fermierii agreați pentru a le include în cererile depuse de aceștia din urmă.
Unul dintre fermierii care au inclus în cererea de solicitare a subvenției aproximativ 300 de ha de teren identificate în acest mod de Tincu Gabriel, este Merticariu Ilie-Iulian, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, județul Botoșani.
Pentru a putea include în cererea depusă, terenurile aflate în situația prezentată anterior, Merticariu Ilie-Iulian a obținut de la primăriile pe raza cărora sunt situate terenurile adeverințe tipizate, „în alb”, care atestă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole pentru care solicită subvenții. Documentele menționate au fost completate la sediul A.P.I.A. Botoșani de către Tincu Gabriel și Merticariu Ilie-Iulian cu datele referitoare la poziția terenurilor, în urma identificării acestora de către Tincu Gabriel în baza de date a instituției.

3. În contextul desfășurării unor controale de către APIA Botoșani, în vederea verificării dacă terenurile pentru care s-au solicitat subvenții au și fost cultivate corespunzător, persoane din conducerea APIA au întreprins demersuri, inclusiv prin accesarea și modificarea ilegală a unor date din sistemul informatic, pentru a proteja interesele anumitor fermieri.
În contextul derulării unui control ce viza verificarea situației unui teren pentru cultivarea căruia se ceruseră subvenții, inculpatul Zaharia Liviu-Stelian a întreprins demersuri pentru soluționarea, în beneficiul fermierului, a situației apărute, ceea ce l-a scutit pe acesta din urmă de sancțiuni pecuniare. În acest sens, directorul instituției ar fi intervenit ilegal și în sistemul informatic al A.P.I.A Botoșani, pentru a modifica o serie de date aferente dosarului stocate în format electronic. În acest scop, Zaharia Liviu-Stelian a utilizat ilegal parola de acces a unei angajatei care gestiona dosarul fermierului favorizat.

Totodată, există indicii potrivit cărora, Zaharia Liviu-Stelian ar fi zădărnicit un control ce viza legalitatea atribuirii de subvenții unui fermier și societății pe care o administra, demarat ca urmare a unei petiții. Pentru cea mai mare parte din suprafețele de teren incluse în dosarele depuse la Centrul Județean Botoșani A.P.I.A., fermierul respectiv nu ar fi deținut documente legale în baza căror să facă dovada clară a exploatării. Acesta a depus dosare de subvenționare atât în nume personal (50 ha), cât și al unei societăți comerciale (900 ha).

În schimbul sprijinului pe care Zaharia Liviu Stelian l-a acordat unuia dintre fermieri, la sfârșitul lunii mai 2014, există indicii că fermierul respectiv i-a oferit două bilete la un concert în Ungaria, precum și cazarea pentru două persoane la un hotel din Budapesta.
În calitate de membru al comisiei de examinare, a Zaharia Liviu Stelian ar fi facilitat ocuparea funcției de consilier debutant în cadrul APIA Botoșani a unei persoane apropiate.

De asemenea, rezultă indicii în sensul obținerii de către Faraon Gheorghe de avantaje materiale de la un fermier care a oferit diverse produse agricole în scopul evitării unor controale care urmau să stabilească legalitatea obținerii subvențiilor. Aceasta întrucât, pentru o mare parte din terenurile înscrise în declarațiile de suprafață, fermierul nu deținea documentele legale justificative care să facă dovada clară a exploatării suprafețelor, existând și indicii că acesta ar deține contracte de arendă false ori încheiate în numele unor persoane decedate.
În acest sens, Faraon Gheorghe, în calitate de șef al Serviciului Control, le comunica unor fermieri date referitoare la controalele în teren, privind suprafețele cultivate sau verificarea animalelor, pe care urmează să le efectueze funcționarii APIA.
În calitate de șef al Serviciului Inspecție Cota de Lapte și Supracontrol, există indicii că Epuraș Ovidiu, în cursul lunii august 2012, i-a convocat pe reprezentanții acestor fermieri , la sediul APIA Botoșani, unde li s-a comunicat că au fost sprijiniți de el și alți funcționari APIA în scopul obținerii preferențiale a subvențiilor pentru suprafață acordate în cadrul culturilor verzi.
Aceasta, având în vedere că, pentru o parte însemnată a terenurilor înscrise în cererile de subvenție, nu se respectau condițiile de acordare a sprijinului financiar întrucât pe terenurile respective nu erau înființate culturi de toamnă conform normelor și procedurilor APIA în această materie. Totodată, în cursul lunii august 2012, Epuraș Ovidiu, care avea ca și sarcină de serviciu stabilirea echipelor de control în teren pentru marii fermieri, a dispus înlocuirea echipei de control inițiale care să efectueze verificările specifice la o fermă, desemnând în acest sens ca raportul de control să fie întocmit de un anumit funcționar care, deși nu a efectuat verificările în teren, a acceptat să întocmească raportul de control.
Totodată, există indicii din care rezultă că Epuraș Ovidiu, direct sau prin intermediul unor subordonați, a acordat în campania anului 2012, sprijin financiar mai mare decât li se cuvenea unor fermieri, raportat la numărul de ovine pe care îl dețineau.
Din actele dosarului rezultă și indicii privind activitățile ilicite legate de solicitarea și obținerea ilegală de subvenții din domeniul agricol, în special din categoria plăților directe pe suprafață, de către fermieri care au dosare gestionate la nivelul Centrului Local Săveni al A.P.I.A. Botoșani. Concret, până în prezent, au fost identificate 15,78 ha de teren agricol administrate de Tîrzioru Petru-Relu, primarul orașului Săveni, județul Botoșani. Până în prezent, au fost identificate peste 20 ha de teren agricol administrate de Tîrzioru Petru-Relu, situate pe raza administrativ-teritorială a orașului Săveni și a localității Coțușca, pentru care s-au solicitat/încasat în mod ilegal subvenții. O parte din aceste suprafețe nu au fost deloc cultivate, deși acesta menționase că pe terenurile respective sunt culturi de floarea soarelui sau rapiță.

Celor șase inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile formulate, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Inculpații ZAHARIA LIVIU STELIAN, TINCU GABRIEL, FARAON GHEORGHE și MERTICARIU ILIE-IULIAN urmează a fi prezentați, în cursul zilei de 24 septembrie 2014, la Tribunalul SUCEAVA, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Față de inculpații TÂRZIORU RELU PETRU și EPURAȘ OVIDIU, procurorii au dispus măsura controlului judiciar.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații Botoșani și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA