-2.2 C
Botoșani
luni, 30 ianuarie 2023

Jandarmii botoşăneni le recomandă tinerilor să urmeze cursurile instituţiilor militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne

jandarmi sediu

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani desfăşoară activităţi de identificare a personalului care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi în alte instituţii de învăţământ din sistemul de apărare şi siguranţă naţională pentru sesiunea de admitere 2015.

Vino la sediul unităţii noastre, iar personalul specializat îţi va oferi detalii şi informaţii legate de admiterea în instituţiile militare de învăţământ.

Aici vei fi consiliat, ajutat şi îndrumat către acel tip de carieră şi specialitate ce corespunde cel mai bine aspiraţiilor, aptitudinilor, vârstei şi pregătirii pe care le ai. Dacă îndeplineşti condiţiile şi te-ai hotărât, vei fi îndrumat privind modul în care trebuie să îţi întocmeşti dosarului de candidat. Tot aici vei afla şi despre opţiunile pe care le ai după absolvirea instituţiei de învăţământ. Nu te costă nimic să te informezi.

Nu ezita să pui întrebări, să ceri lămuriri, specialiştii noştri îţi vor răspunde cu promptitudine.

Pentru înscriere candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

să cunoască limba română scris şi vorbit;

să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat, dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

să aibă vârsta de până la  27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

să ai înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA