In anul 2016, cota contributiei lunare minime in cazul incheierii unui contract de asigurari sociale este de 247 de lei

0
428

bani portofel foto realtatea

Contractul de asigurari sociale este forma facultativa de asigurare in sistemul public de pensii reglementata de Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice. Prin Legea bugetului de asigurari sociale de stat, in anul 2016, venitul lunar asigurat este de minim 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si de maxim 5 ori valoarea acestuia.

Pentru anul 2016 castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de 2.681 lei si, prin urmare, venitul lunar asigurat pentru acest an este de minim 938 lei si de maxim 13.405 lei.

Cota contributiei de asigurari sociale incepand cu 01 ianuarie 2016 este de 26,3% din venitul lunar asigurat, ceea ce reprezinta o contributie minima de plata lunara de 247 lei si de maxim 3.526 lei.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană care doreşte să se asigure în sistemul public de pensii, precum şi de către orice persoană asigurată obligatoriu care doreşte să-şi suplimenteze venitul asigurat. Persoana care intenţionează să încheie un contract de asigurare socială cu Casa Judeţeană de Pensii Botoşani se va prezenta personal la sediul instituţiei cu actul de identitate, care trebuie să fie valabil şi din care să reiasă că are domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Botoşani. Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrarii acestuia la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani. Data înregistrarii este data la care persoana interesată sau reprezentantul acestuia a semnat contractul de asigurare socială în prezenta funcţionarului instituției.

„Contractul de asigurare socială poate fi încheiat şi de către un reprezentant al titularului, respectiv tutore, curator sau mandatar, cu condiţia ca acesta să prezinte un act valabil care să ateste această calitate si un act de identitate din care sa rezulte ca are domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Botoşani. Plata contribuţiei de asigurări sociale  se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. In cazul in care intervin modificari asupra elementelor din contractul de asigurare cum ar fi numele, venitul asigurat, adresa sau actul de  identitate, este obligatorie incheierea unui act aditional, in termen de 30 de zile de la modificare”, declara directorul execuitv al CJP Botosani, Marius Constantin Budăi.