COMUNICAT Şi tu poţi deveni salvator!

0
628

inundatii

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani recrutează candidaţi pentru concursurile de admitere organizate în acest an de instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti (durata studiilor patru ani) au fost scoase la concurs 35 de locuri, dintre care unul pentru romi, iar la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti (durata studiilor doi ani) sunt disponibile 225 de locuri pentru subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă.

Etape şi probe de concurs:

a)     etapa probelor eliminatorii:

–         examinarea medicală

–         evaluarea psihologică;

–         verificarea aptitudinilor fizice.

b)    etapa probei de evaluare a cunoştinţelor:

–         lucrare scrisă, tip grilă, la Algebră, Elemente de analiză matematică şi Fizică – pentru Facultatea de Pompieri;

–         lucrare scrisă, tip grilă, la Matematică şi Fizică, pentru Şcoala de Subofiţeri.

La instituţiile de învăţământ aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, au fost scoase la concurs următoarele locuri:

–         Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu (durata studiilor trei ani)  – 33 locuri;

–         Academia Tehnică Militară Bucureşti (durata studiilor patru ani) – 44 locuri;

–         Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti – 2 locuri;

–         Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti (durata 2 ani) – 86 locuri.

Pentru Facultatea de Pompieri şi Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti sunt recrutaţi doar bărbaţi.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă vârsta de până la 27 ani; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată, pentru săvârşirea de infracţiuni; să aibă înălţimea de minimum 1.65 m pentru bărbaţi şi 1.60 m pentru femei.

Înscrierea candidaţilor se face la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, strada Uzinei, nr. 3, astfel:

–         pentru Facultatea de Pompieri şi instituţiile de învăţământ ale MApN – până la data de 27 mai 2016;

–         pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – până la data de 29 iulie 2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul ISU Botoşani, telefon la 0231/508.129 sau 0231/508.178.

De asemenea, se pot accesa următoarele site-uri:

–         www.academiadepolitie.ro

–         www.scoaladepompieri.ro

–         www.armyacademy.ro

–         www.mta.ro

–         www.unap.ro

–         www.ncoacademy.ro .