25.6 C
Botoșani
duminică, 28 mai 2023

Certificatul de cazier judiciar se obţine mai uşor

ipj sediu

Începând cu data de 11 iulie, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, începând cu data de 11 iulie a.c., pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar nu se mai solicită timbrul fiscal, în valoare de 2 lei.

Pentru a se obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:

• actul de identitate aflat în termen de valabilitate;

• chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei;

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar în România, persoana juridică depune prin reprezentant legal, care trebuie să-și dovedească calitatea, cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, însoțită de:

• dovada calității de persoană juridică;

• dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din H.G. nr. 345/2010);

• copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

• chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Astfel, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor în bazele de date, adeverințe în care se consemnează rezultatele verificărilor.

Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor, în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Informăm persoanele interesate de obţinerea certificatului de cazier judiciar, că programul de lucru cu publicul, la ghişeele I.P.J Botoşani este următorul:

  • la ghişeul situat în sediul I.P.J Botoşani: LUNI – JOI: 08.30 – 13.00 şi 14.00 – 15.00, VINERI: 08.30 – 14.00
  • la nivelul Poliţiei oraşului Darabani şi respectiv Poliţia oraşului Săveni, LUNI – VINERI : orele 08 – 12 (primirea cererilor) orele 15 – 16 (eliberarea certificatelor)
  • la nivelul Poliţiei municipiului Dorohoi, LUNI – JOI: orele 08.30 – 13.30 (primirea cererilor) orele 15 – 16 (eliberarea certificatelor), VINERI: 08.30 – 14.00

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERESULTIMA ORA