28.4 C
Botoșani
vineri, 12 iulie 2024

Au început lucrările de execuţie pentru Contractul de Lucrări: „Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi”

novaapaserv

La mijlocul lunii iunie a acestui an au demarat lucrările de construcţie propriu-zise pentru Contractul de Lucrări: „Reabilitarea şi  extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi”, componentă fundamentală a Proiectului Major: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani”- Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu şi a cărui implementare este coordonată, în prezent, de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării, la nivelul  Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, a Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011.

Contractul de Lucrări, încheiat între SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de autoritate contractantă şi firma contractoare câştigătoare (Antreprenorul), în calitate de prestator, a fost semnat în data de 04.11.2013, iar lucrările de realizare a obiectivelor cuprinse în proiectul de reabilitare şi  extindere au fost incepute de curând, în incinta staţiei existente.

Împreuna cu celelalte componente ale Proiectului Major şi anume:

Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea;

Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti

Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Flămânzi;

Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;

Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona;

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul  Proiectului,

componenta de reabilitare a staţiei de epurare Dorohoi îşi propune retehnologizarea şi extinderea capacităţilor existente prin promovarea unor tehnologii nepoluante, realizându-se un sistem de tratare a apelor reziduale capabil să reduca impactul negativ asupra cursurilor de apă şi a pânzelor de apă freatică, garantându-se astfel respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea infrastructurii de mediu şi conducând implicit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din zona.

In urma finalizării reuşite a Contractului de Lucrări, calitatea apei epurate va corespunde în totalitate exigenţelor impuse de normativele naţionale şi europene, contribuindu-se astfel la respectarea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

nova apa comunicat 18 iulie

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA