26.6 C
Botoșani
sâmbătă, 13 iulie 2024

Au demarat lucrările de execuţie pentru Contractul: „Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona”

novaapaserv

Comunicat In luna mai a acestui an a demarat execuţia Contractului de Lucrări: „Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona”, componentă fundamentală a Proiectului Major: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani”- Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu şi a cărui implementare este coordonată, în prezent, de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011.

Contractul de Lucrări, încheiat între SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de autoritate contractantă şi firma contractoare câştigătoare (Antreprenorul), în calitate de prestator, a fost semnat în data de 04.03.2013, iar lucrările de execuţie propriu-zise au fost incepute de curând, simultan pentru ambele locaţii ale Proiectului: Flămânzi şi Vorona.

Împreuna cu celelalte componente ale Proiectului Major şi anume:

Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea;
Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti
Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;
Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;
Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;
Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Flămânzi;
Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;
Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;
Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;
Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul Proiectului,

componenta de construire a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile Flămânzi şi Vorona îşi propune realizarea unui sistem de tratare a apelor reziduale (epurare) prin promovarea unor tehnologii nepoluante, având drept scop reducerea impactului negativ asupra cursurilor de apă şi a pânzelor de apă freatică, conducând la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din zonele aferente şi garantând în acelaşi timp, respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea infrastructurii de mediu.

In urma finalizării reuşite a Contractului de Lucrări, calitatea apei epurate va corespunde în totalitate normativelor naţionale şi europene, contribuindu-se astfel la respectarea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

nova comunicat12iunie

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA