23.9 C
Botoșani
vineri, 19 iulie 2024

ANUNŢ Urban Serv. Concurs pentru postul de şef compartiment audit intern

urbanserv sediu

S.C. URBAN SERV S.A.  cu sediul în str. 1 Decembrie nr.19 organizează concurs în ziua de 11.08. 2014   la sediul unităţii pentru ocuparea unui post de ŞEF COMPARTIMENT AUDIT  INTERN.

1.) CERINŢELE POSTULUI : coordonarea activităţii de audit  intern conform Legii nr.672/19.12.2002 (*republicată*) şi a celorlalte reglementări legale în domeniu la nivel de S.C. URBAN SERV S.A.

2.) CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI:

studii superioare economice absolvite cu o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii , Familiei şi Protecţiei Sociale;

vechimea în specialitatea necesară: minimum 5 (cinci) ani în activitatea de audit  sau în activitatea economică de conducere a unei societăţi comerciale sau instituţii publice;

cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, nivel avansat;

constituie un avantaj :

perfecţionări/ specializări cursuri de audit public intern;

certificat de atestare emis de instituţii de profil.

auditorii interni trebuie să deţină cunoştinţe structurate pe domenii de competenţă, abilităţi pentru îndeplinirea sarcinilor şi valori etice, morale şi personale.

3.) ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

cerere de înscriere la concurs;

copia cărţii de identitate;

copii ale actelor  de studii;

copia cărţii de muncă/adeverinţă vechime în muncă;

CURRICULUM VITAE;

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

cazier judiciar;

recomandarea de la ultimul loc de muncă.

Dosarele cu actele de concurs vor fi depuse la secretariatul societăţii pâna la data de 08.08.2014 inclusiv, orele 10,00.

Informaţii suplimentare referitoare la bibliografie, etapele concursului şi prevederi din fişa postului  pot fi obţinute la avizierul de la sediul societăţii sau la Biroul Resurse Umane telefon nr.0231517912/913 interior 121.

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA