ANUNŢ SC Urban Serv SA – Achiziţii servicii de asigurare RCA

0
513

urbanserv sediu

URBAN SERV S.A., cu sediul în strada 1 Decembrie, nr.19 , Botoşani, tel.0231517912, fax 0231531662, vă invită să depuneţi ofertă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect:

„SERVICII  DE ASIGURARI R.C.A valabile în anul 2016“

Caietul de sarcini și lista mijloacelor auto pentru care se solicită RCA valabil în anul 2016, se pot obține direct de la Biroul Achiziții, tel. 0755 084 634 sau  prin  e-mail: achizițiiurbanbt1@gmail.com.

Operatorii economici interesaţi pot depune ofertă la Registratura societăţii până la data de 28.12.2015, ora 10:00.

Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita ofertantului  clasat pe primul loc orice document  edificator pentru stabilirea capacității tehnice și profesionale.