22.6 C
Botoșani
luni, 20 mai 2024

ANUNŢ publicitar privind organizarea licitatiei intermediare pentru vînzarea masei lemnoase fasonate de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla

pomarla liceu

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei intermediare pentru vînzarea masei lemnoase fasonate de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla, în data de 20.07.2015. Nr. inreg.2175 /09.07.2015.

Organizatorui licitatiei: Liceului  Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomirla  cu sediul în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

Data si ora desfasurarii licitatiei: 20.07.2015, ora 12,00.

Locul desfasurarii licitatiei: în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani la sediul unității .

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor H.G. nr.85/2004 privind aprobarea Regulamentului de vînzare a masei lemnoase către agenții economici  cu modificarile si completarile ulterioare.

Data si ora organizarii preselecției: 17.07.2015, ora 12.00.

Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie:17.07.2015, ora 11.

Lista loturilor care se liciteaza, preturile de pornire la licitatie si treptele de licitare pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie este de 225,9 mc / brut conform  carnetului de inventariere nr.1660/20.05.2015 si 2176/9.07.2015, din care pe sortimente:

gorun -225.9 mc /brut.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei se va putea adjudeca printr-o nouă licitatie.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 10.07.2015,ora 10.

Pentru informatii si relatii supliimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: persoana de contact Director Jiscanu Bogdan , tel. . 0741545707.

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES


ULTIMA ORA