16.4 C
Botoșani
vineri, 14 iunie 2024

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei intermediare pentru vînzarea masei lemnoase fasonate de către Liceul Teoretic ”Anastasie Bașotă” Pomîrla în data de 09.04.2015

pomarla liceu

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei intermediare pentru vînzarea masei lemnoase fasonate de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla în data de 09.04.2015

Organizatorul licitatiei: Liceului  Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomirla  cu sediul în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

Data si ora desfasurarii licitatiei: 09.04.2015, ora 14,00.

Locul desfasurarii licitatiei: în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani la sediul unității .

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor H.G. nr.85/2004 privind aprobarea Regulamentului de vînzare a masei lemnoase către agenții economici  cu modificarile si completarile ulterioare.

Data si ora organizarii preselecției: 06.04.2015, ora 14.00.

Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie: 06.04.2015, ora 13,

Lista loturilor care se liciteaza, preturile de pornire la licitatie si treptele de licitare pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie din specia gorun  este de 175,05 mc / brut conform  carnetului de inventariere nr. 1212/27.03.2015.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei se va putea adjudeca printr-o nouă licitatie.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 31.03.2015, ora 10.

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES

ULTIMA ORA