9.9 C
Botoșani
marți, 23 aprilie 2024

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei intermediare pentru vînzarea masei lemnoase fasonate de către Liceul Teoretic ”Anastasie Bașotă” Pomîrla

pomarla liceu

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei intermediare pentru vînzarea masei lemnoase fasonate de către Liceul Teoretic ”Anastasie Bașotă” Pomîrla

Data: 02.10.2015

Nr. inreg.2800 /22.09.2015

Organizatorui licitatiei: Liceul  Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomirla, cu sediul în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

Data si ora desfasurarii licitatiei: 2.10.2015, ora 13,00.

Locul desfasurarii licitatiei: în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani la sediul unității .

Tipu licitatiei: licitatie publica cu strigare.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor H.G. nr.85/2004 privind aprobarea Regulamentului de vînzare a masei lemnoase către agenții economici  cu modificarile si completarile ulterioare.

Data si ora organizarii preselecției: 29.09.2015, ora 10.00.

Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie: 29.09.2015, ora 9.00.

Lista loturilor care se liciteaza, preturile de pornire la licitatie si treptele de licitare pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie este de 92,53 mc/brut conform  carnetului de inventariere nr.2782/18.09.2015  din care pe sortimente:

  • gorun -92,53 mc /brut.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei se va putea adjudeca printr-o nouă licitatie.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 22.09.2015, ora 11.00.

Pentru informatii si relatii suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: persoana de contact Director Jiscanu Bogdan, tel. 0741.545.707.

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERESULTIMA ORA