17.2 C
Botoșani
miercuri, 10 august 2022

ANUNŢ privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil-teren în suprafață de 50.000 mp., proprietate privată a orașului Bucecea

Orașul Bucecea organizează în data de 04.01.2022, ora 12.00, la sediul din Bucecea, jud. Botoșani, licitație publică pentru concesionarea unui imobil – teren proprietate privată a Orașului Bucecea.

1. Informaţii generale privind concedentul:

Orasul Bucecea, cu sediul in Bucecea, jud. Botosani,cod fiscal 3643876, tel. 0231550112 – int. 108, fax 0231550123,

e-mail : achizitiipubliceprimariabucecea@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

  • teren intravilan  din domeniul privat al orasului , in suprafata de 50.000 mp, situat in PC 1115.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

  • documentaţia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial www.primariabucecea.ro .Documentaţia de atribuire se poate procura si de la sediul Primariei orasului Bucecea, pe baza unei solicitari scrise adresate Serviciului FC-RU, Compartiment achizitii publice.
  • data limită pentru solicitarea clarificărilor : 24.12.2021, ora 12.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor  –  03.01.2022, ora 14:00.

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele – Primaria Orasului Bucecea, jud. Botosani

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă  – ofertele se vor depune intr-un singur exemplar, in plic sigilat la sediul UAT Oras Bucecea, cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini.

Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor sunt precizate in Documentatia de atribuire, cap. 4.

5. Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al redeventei

6. Nivelul minim al redeventei : 26.544,00 lei/an

7. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :

-04.01.2022,ora 12:00 – Primaria orasului Bucecea

8. Garantia de participare se constituie conform legii.

9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 10.12.2021.

10. Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administractiv nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

            Primar,                                                  Secretar general al orasului,           
    ec.Gheorghiu Angel                                                  jr.  Alupoaiei Paulica

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here
ULTIMA ORA