23.9 C
Botoșani
marți, 25 iunie 2024

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de email a persoanei de contact: Oraș Flămânzi, CUI 3372173, cu sediul Oraș Flămânzi, Str. Dimitrie Iov nr. 284, jud. Botoșani, Tel/Fax 0231,552351; 0231/552626 E-mail: orasflamanzi@yahoo.com.

2.Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurlor care urmează să fie vândute: Teren cu suprafață de 4120 mp, situat în oraș Flămânzi, jud. Botoșani, pc 140, apartinand domeniului privat al Orașului Flămânzi, aprobat vanzarii conform HCL nr. 114/31.10.2019 și in conformitate cu prevederile  art. 335 din OUG 57/2019,  privind Codul administrativ.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin formularea și înregistrarea  unei solicitări scrise la Primăria orașului Flămânzi;

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Orașului Flămânzi, Oraș Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284, jud. Botoșani.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: achitarea sumei de 50 lei la casieria Primăriei Orașului Flămânzi;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor:  24.02.2020, ora 16:00;

4.Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 02.03.2020, ora 16:00;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Flămânzi,  Oraș  Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284, jud. Botoșani;

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare;

5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.03.2020, ora 10:00, Sala de ședințe a Primăriei orașului Flămânzi;

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Botoșani, str. Maxim Gorghi nr. 8, cod poștal 710171, tel 0231/511739, fax 0233/831832, e-mail: tr-botoșani@just.ro;

7.Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publicării: 03.02.2020

 Reprezentant legal,

Primar Oloeriu Dan

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

ULTIMA ORA