22.6 C
Botoșani
luni, 20 mai 2024

ANUNŢ  DE PARTICIPARE la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

1. Orașul Flămânzi, Orașul Flămânzi, CUI 3372173, cu sediul în oraș Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284, județul Botoșani, tel./fax 0231.552351/0231.552626.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: imobile situate in p.c. nr. 384/2: 221,25 m.p. hala; 432 m.p. teren cu platforma betonata;   360 m.p. teren fară platforma betonata, bunuri  aparținând domeniului public al orașului Flămânzi;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin formularea și înregistrarea unei solicitări scrise la Primăria orașului Flămânzi.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei orașului Flămânzi

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul potrivit prevederilor OUG nr. 54/2006: achitarea sumei de 150 la casieria Primăriei orașului Flămânzi;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.05.2019 ora 14:00;

4. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 07.06.2019, ora  14:00;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei orașului Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284 jud. Botoșani.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2  exemplare.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.06.2019, ora 11:00, Sala de sedințe a Primăriei orașului Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284 jud. Botoșani.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Botoșani, str, Maxim Gorghi nr. 8, cod posatal 710171, tel. 0231/511739, fax: 02331/531832 e-mail: tr-botoșani@just.ro;

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării: 16.05.2019.

Reprezentant legal,

Primar

Oloeriu Dan

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.


ULTIMA ORA