1.8 C
Botoșani
joi, 2 februarie 2023

Amenzi în valoare de peste 80.000 de lei aplicate de pompieri

incendiu pompier

Peste 1.500 de stări potenţiale de pericol au fost înlăturate în urma celor 955 de controale efectuate de inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă  „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani, în prima jumătate a acestui an, la operatori economici, instituţii şi localităţi. Aproape jumătate dintre abaterile de la legislaţia de prevenire a situaţiilor de urgenţă (incendii şi protecţie civilă) au fost remediate pe timpul verificărilor. Alte peste 700 de nereguli au îmbrăcat formă contravenţională. Pentru 149 au fost aplicate amenzi în valoare de peste 87.500 lei. Cele mai frecvente nereguli constatate se referă la modul defectuos de exploatare a instalaţiilor (electrice, de gaz, de încălzire locală), neverificarea mijloacelor de primă intervenţie (stingătoare) şi neinstruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În primul semestru al anului 2014, inspectorii de prevenire au executat 80 de misiuni de supraveghere a respectării regulilor şi măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă la activităţi la care a participat un public numeros (manifestări religioase, sportive, cultural-artistice, electorale, de protest, etc.).

În perioada de referinţă, pompierii botoşăneni au derulat aproape 500 de activităţi de informare preventivă în unităţi de învăţământ, locuri cu afluenţă de persoane, operatori economici, gospodării cetăţeneşti, în medie trei acţiuni pe zi. Având în vedere faptul că cele mai multe incendii cu urmări grave se produc în mediul rural, în special în gospodăriile şi casele persoanelor de vârsta a treia, care locuiesc singure şi au probleme de sănătate, familiilor cu mulţi copiii sau ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, inspectorii de prevenire i-au învăţat cum să-şi protejeze de foc viaţa şi bunurile chiar la ei acasă. Metoda de transmitere a măsurilor de prevenire din casă în casă s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente forme ca informaţiile să ajungă în familii, pe lângă acţiunile derulate în şcoli.

Nivelul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al copiilor a fost reflectat şi prin calificarea şi participarea a două echipaje de elevi botoşăneni la etapa naţională a concursului „Prietenii Pompierilor”. Inspectorii de prevenire au derulat, în primele şase luni ale acestui an, instructaje şi convocări de pregătire cu preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, conducătorii instituţiilor publice/operatorilor economici sursă de risc, şefii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, precum şi antrenamente de specialitate cu serviciile voluntare/private pentru situaţii de urgenţă.

Totodată, au desfăşurat 179 de exerciţii de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu/cutremur la instituţii şi operatori economici şi 124 de activităţi de asistenţa tehnică de specialitate în urma solicitărilor formulate de reprezentanţi au autorităţilor locale, instituţiilor publice şi operatorilor economici. Activităţile de pregătire derulate de inspectorii de prevenire cu membrii serviciilor  voluntare pentru situaţii de urgenţă s-au concretizat nu numai prin intervenţiile prompte în situaţii de urgenţă la nivel local, ci şi prin obţinerea locului II de către SVSU Darabani, la etapa zonală a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă. În prima jumătate a anului 2014, s-au primit 93 de solicitări de emitere a avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă, 13 fiind respinse.

În perioada de referinţă, inspectoratul a primit, înregistrat şi soluţionat zece petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile. Petiţiile au vizat încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor cum ar fi: nerespectarea distanţelor de siguranţă la foc faţă de vecinătăţi la amplasarea depozitelor de furaje, blocarea sau reducerea lăţimii libere de circulaţie a căilor de intervenţie şi evacuare, nerespectarea măsurilor constructive la coşuri de fum şi exploatarea necorespunzătoare a sistemelor de alimentare cu GPL/gaze naturale. Toate petiţiile şi sesizările adresate unităţii au fost soluţionate în termenul prevăzut de lege. I.S.U. Botoşani recomandă populaţiei judeţului să respecte, în continuare, atât acasă, cât şi la locul de muncă, normele generale de prevenire a situaţiilor de urgenţă, pentru a se evita pierderile de vieţi omeneşti şi a bunurilor materiale.

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA