0.6 C
Botoșani
joi, 30 noiembrie 2023

A fost semnat contractul de Servicii de Audit din cadrul Proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare-epurare a apelor uzate în judeţul Botoşani”

nova apa fetcu, cirlan

In data de 22 octombrie 2014 a fost semnat Contractul de Servicii pentru: Servicii de Audit, din cadrul Proiectului Major: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”- Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu şi a cărui implementare este coordonată, în prezent, de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011.

Bugetul total alocat pentru realizarea Proiectului Major este de 126.769.364 Euro, din  care, conform schemei de finanţare, 80.826.493 Euro reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Contractul de Servicii a fost încheiat între SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de autoritate contractantă şi firma de servicii câştigătoare, în calitate de prestator, iar valoarea acestuia este de 60.251 Ron fara TVA.

Rolul esenţial pe care această componentă îl are în evoluţia intregului Proiect, rezidă în faptul că, prin serviciile firmei de auditare desemnate, se asigură verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul tuturor contractelor de lucrări, de servicii şi de furnizare, implementate în cadrul acestuia şi anume:

 • Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea;
 • Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti;
 • Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona;
 • Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;
 • Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;
 • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;
 • Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Flămânzi;
 • Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;
 • Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;
 • Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;
 • Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul  Proiectului;
 • Furnizare pentru Achiziţie de echipamente şi software pentru Sistemul informaţional Geografic (GIS)

Prin verificarea, sub aspect financiar, a implementarii corecte a celorlalte componente ale Proiectului Major, Contractul de Servicii de Audit va contribui la finalizarea reuşită a Proiectului Major şi va conduce implicit la îndeplinirea în totalitate a cerinţelor normativelor naţionale şi europene constând în asigurarea unor servicii de alimentare apă de o calitate îmbunătăţită, garantându-se totodată  protejarea mediului şi realizarea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

 

nova apaserv comunicat 6noiembrie

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA