1.8 C
Botoșani
joi, 1 decembrie 2022

A fost semnat Contractul de Lucrări pentru „Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi”

novaapaserv

In data de 6 iunie 2014 a fost semnat Contractul de Lucrări  pentru: „Extinderea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Flamanzi”, din cadrul Proiectului Major: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani”- Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu şi a cărui implementare este coordonată, în prezent, de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării, la nivelul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011.

Bugetul total alocat pentru realizarea Proiectului. Major este de 126.769.364 Euro, din  care, conform schemei de finanţare, 80.826.493 Euro reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Având un caracter complex, Proiectul Major cuprinde toate domeniile din cadrul activităţii de alimentare cu apa, propunându-şi, în ansamblul său, extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apa, retehnologizarea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile, precum şi extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare şi construirea (acolo unde este necesar) de staţii de epurare a apelor uzate şi urmărind extinderea ariei de deservire a  Societăţii Comerciale “NOVA APASERV” SA.

Contractul de Lucrări a fost încheiat între SC NOVA APASERV SA Botoşani, în calitate de Autoritate Contractantă şi firma contractoare câştigătoare (Antreprenorul), în calitate de Prestator, iar valoarea acestuia este de 58.162.586,16  Ron fara TVA.

Proiectul isi propune,pentru  localităţile Flămânzi şi Frumusica, extinderea cu peste 63 km a reţelelor de apă potabilă şi cu aproximativ 62 Km a reţelelor de canalizare.

Alături de celelalte componente fundamentale ale Proiectului Major şi anume:

Îmbunătăţirea staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea;

Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti

Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;

Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona;

Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul  Proiectului,

el va contribui astfel substanţial la îndeplinirea obiectivelor specifice POS Mediu, constând în îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

Finalizarea reuşită a Contractului va contribui la respectarea prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, prin realizarea obiectivul global al POS Mediu, acela de garantare a protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România,  urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

nova apaserv comunicat22iulie

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES
ULTIMA ORA