Connect with us

Administratie

ANUNŢ privind organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil-teren în suprafață de 5.000 mp., proprietate privată a orașului Bucecea

Published

on

Orașul Bucecea organizează în data de 15.10.2021, ora 12.00, la sediul din Bucecea, jud. Botoșani, licitație publică pentru concesionarea unui imobil – teren proprietate privata a Orașului Bucecea.

1. Informaţii generale privind concedentul:

Orasul Bucecea, cu sediul in Bucecea, jud. Botosani,cod fiscal 3643876, tel. 0231550112 – int. 108, fax 0231550123, e-mail: achizitiipubliceprimariabucecea@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

-teren intravilan din domeniul privat al orasului, in suprafata de 5.000 mp, situat in PC 1115

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

-documentaţia de atribuire a fost publicata pe site-ul oficial www.primariabucecea.ro .Documentaţia de atribuire se poate procura si de la sediul Primariei orasului Bucecea, pe baza unei solicitari scrise adresate Serviciului FC-RU, Compartiment achizitii publice.

-data limită pentru solicitarea clarificărilor : 07.10.2021, ora 15.30.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor  –  14.10.2021, ora 15:30.

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele – Primăria Orașului Bucecea, jud. Botoșani

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă  – ofertele se vor depune într-un singur exemplar, în plic sigilat la sediul UAT Oraș Bucecea, cu respectarea specificațiilor din caietul de sarcini.

Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor sunt precizate în Documentația de atribuire, cap. 4.

5. Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al redevenței

6. Nivelul minim al redevenței : 2.655,00 lei/an

7. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.10.2021, ora 12:00 – Primăria orașului Bucecea

8. Garanția de participare se constituie conform legii.

9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării – 22.09.2021.

 

            Primar,                                                  pt. Secretar general al orasului,           
ec.Gheorghiu Angel                                                  jr.  Alupoaiei Paulica

Distribuie pe:
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad