Connect with us

Administratie

Au fost terminate lucrările pentru: „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi”

Published

on

Pe 18 februarie 2021, a avut loc semnarea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru Contractul de Lucrări: „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare in ZAA/aglomerarea Dorohoi”.

Contractul de Lucrări este o componenta fundamentala din cadrul Proiectul Major:  „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare,  implementate de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major a fost de  303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,94 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Proiectul şi-a propus să contribuie la realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă şi canalizare, la nivelul Operatorului Regional, prin lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă de 28,442 Km în Municipiul Dorohoi şi 8,805 Km în localitatea Broscăuţi, lucrări de extindere a rețelelor de canalizare cu 44,504 Km in Municipiul Dorohoi  şi 8,309 Km in localitatea Broscăuţi,  reabilitarea a 7,256 Km rețea de alimentare cu apă în Municipiul Dorohoi, reabilitarea a 5,897 Km rețea de canalizare în Municipiul Dorohoi, şi construirea a 17 Stații de Pompare Apă Uzată în Municipiul Dorohoi şi a 3 Stații de Pompare Apă Uzată in localitatea Broscăuţi.

Alături de celelalte componente ale Proiectului Major şi anume:

 • Extinderea şi reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile Ştefăneşti;
 • Extinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/Aglomerarea Botoșani;
 • Îmbunătăţirea Staţiilor de Tratare a Apei Potabile Cătămărăşti şi Bucecea;
 • Extinderea reţelelor de apă şi canalizare in ZAA/aglomerarea Flămânzii;
 • Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;
 • Construcţia staţiilor de Epurare a Apelor Uzate Flămânzi şi Vorona;
 • Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;
 • Construirea conductei de aducţiune de la Staţiei de Tratare a Apei Potabile Ștefănești la Săveni și devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;
 • Continuarea Serviciilor de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului şi Supervizarea Lucrărilor din cadrul Proiectului Fazarea Proiectului Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi
 • canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani,
 • proiectul va realiza atât îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, cât şi extinderea ariei de deservire a Operatorului Regional.

Finalizarea reuşită a Contractului de Lucrări va conduce la îndeplinirea unuia dintre obiectivele specifice ale Programului: asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/ uzată,  garantându-se  atât respectarea legislaţiei naționale cât şi a legislaţie europene în vigoare, privind conservarea condiţiilor de mediu.

Proiect cofinanțat din Programul Operaţional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: nova@apabotosani.ro; Web: www.NovaProject.ro

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad