Connect with us

Educatie

Înscrierea la Clasa Pregătitoare în anul scolar 2021/2022 începe în 15 martie

Published

on

Ministerul Educaţiei a stabilit structura anului şcolar 2021 – 2022. Potrivit ordinului de ministru, cursurile în noul an şcolar vor începe în 13 septembrie 2021 și se vor încheia pe 11 iunie 2022. Înscrierea în clasa pregătitoare începe în 15 martie când se poate face şi evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021.

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică calendarul înscrierii copiilor la clasa pregătitoare și proiectul de metodologie aferent. Potrivit acestuia, înscrierile încep din 15 martie.

10 martie 2021 – Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la
fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi:

posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

11 martie 2021 – Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip (Anexa 4) pentru evaluarea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu au fost evaluați până la data instituirii stării de urgență
și care:
● nu au frecventat grădinița;
● s-au întors din străinătate;

Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE;
Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv alunităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (Anexa 3) pentru evaluarea copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care nu au fost evaluați;

12 martie 2021 – Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi.

Înscrierea la Clasa Pregătitoare în anul scolar 2021-2022 începe în 15 martie

15 martie – 16 aprilie 2021 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița
● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
● Eliberarea/transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate
● Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la Art. 7 alin. (1);
● Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
● Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
● Eliberarea/transmiterea de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

20 aprilie 2021 – Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.

Citește mai mult pe RTV.NET

Distribuie pe:
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad