Connect with us

Administratie

ANUNȚ DE PARTICIPARE la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

Published

on

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de email a persoanei de contact: Oraș Flămânzi, CUI 3372173, cu sediul Oraș Flămânzi, Str. Dimitrie Iov nr. 284, jud. Botoșani, Tel/Fax 0231,552351; 0231/552626 E-mail: orasflamanzi@yahoo.com.
  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunurlor care urmează să fie concesionat: suprafata de 78 mp hală, 138 mp teren cu platformă betonată și a 90 mp teren fara platformă betonată din p.c. 384/2,  aparținând domeniului public, aprobat concesionării, conform HCL nr. 91/31.07.2020 și in conformitate cu prevederile  art. 335 din OUG 57/2019,  privind Codul administrativ.
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin formularea și înregistrarea  unei solicitări  scrise la Primăria orașului Flămânzi;

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Orașului Flămânzi, Oraș Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284, jud. Botoșani.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: achitarea sumei de 200 lei la casieria Primăriei Orașului Flămânzi;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor:  23.09.2020, ora 16:00;

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 30.09.2020, ora 16:00;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Flămânzi,  Oraș  Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284, jud. Botoșani;

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare;

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.10.2020, ora 10:00, Sala de ședințe a Primăriei orașului Flămânzi;
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Botoșani, str. Maxim Gorghi nr. 8, cod poștal 710171, tel 0231/511739, fax 0233/831832, e-mail: tr-botoșani@just.ro;
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publicării: 07.09.2020

Reprezentant legal,

Primar

Oloeriu Dan

Distribuie pe:
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad