Connect with us

Administratie

Liceul Anastasie Bașotă organizează licitație pentru vânzare de masă lemnoasă

Published

on

Anunț privind organizarea licitatiei de masa lemnoasă pe picior si masa lemnoasa fasonata gorun la drum auto de către Liceul Teoretic ”Anastasie Bașotă” Pomârla

       Nr. Înreg. 224/11.02.2020

1.Organizatorul licitației (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): Liceul  Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomârla  cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

2.Data desfășurării și ora începerii licitației: 21.02.2020 ora 13:00

3.Locul desfășurării licitației (adresa completă): Liceul Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomârla cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani

4.Tipul licitației: licitatie publica in plic inchis

5.Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 715/13.10.2017, a Hotărârii nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 si Hotarârii Consiliului de Administrație 178 din data 28.01.2020.

6.Data desfășurării și ora începerii preselecției: 17.02.2020 ora 13:00

7.Data si ora pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie: 17.02.2019, ora 12:00.

8.Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-urile www.produselepadurii.ro , https://.doruditu.ro/liceu/index.html, www.ocoalederegim.ro , www.botosaneanul.ro, pe site-ul www.btonline.ro și pe www.dorohoinews.ro.

9.Volumul de lemn pentru care se organizeaza licitatia este de 2575 mc/brut de masă lemnoasă gorun pe picior provenită din tăieri principale, secundare si accidentale și 49,49 mc/brut masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto din care pe loturi:

  • Lotul 1 – 1356 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1597 și APV 1570;
  • Lotul 2 – 1219 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1600 și APV 1601;
  • Lotul 3 – 49,49 mc /brut – masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto.
Nr.

 

Loturi Cantitate volum mc/brut Preţ unitar

lei/mc

Valoarea

Totală -lei-

Garanție 5%

– lei –

1. Lotul 1 1356 250 339.000 16.950
2. Lotul 2 1219 210 255.990 12.799
3. Lotul 3 49,49 575 28.456,75 1.422

 

10.Volumul de masă lemnoasă pe picior rămas neadjudecat se va supune procedurii de vânzare prin negociere în situația în care nu se adjudecă în timpul licitației.

11.Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 12.02.2020

12.Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației (persoane de contact, numere de telefon și fax, e-mail): Jîșcanu Maricel Bogdan, 0741545707, fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

Organizator,

Director,

Jîșcanu Maricel Bogdan

Distribuie pe:
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad