Connect with us
banner ad

Economic

Proiect în valoare de 2,8 milioane lei implementat de Camera de Comerț Botoșani

Published

on

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificare conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate și Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare şi Inovare ale angajaților

 • Valoarea proiectului este de 2.831.938,74 lei, din care 2.407.147,97 lei contribuția Uniunii Europene și 424.790,77 lei contribuție de la bugetul național
 • Proiectul este implementat de Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Botoşani, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia INDECO Iaşi și Asociația ”CONSENSUAL” Iași
 • Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 de luni, în intervalul 25 octombrie 2019 – 24 aprilie 2021

Obiectivul general al proiectului constă în:

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale angajaților activi în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.

Obiectivul general este urmat de obiectivele specifice :

Ca şi prim obiectiv specific ne referim la cresterea, într-o perioadă de 18 luni, a gradului de informare a 400 de persoane angajate în județele Botoșani sau Iași asupra avantajelor participării la  programe de formare profesională continuă organizate în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare;

La obiectivul specific nr.2 avem în vedere creșterea performanțelor în plan profesional  a  330 angajați ce își desfașoară activitatea în județele Botoșani sau Iași, în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, ca urmare a participării la 24 cursuri de formare profesională, într-o perioadă de 16 luni;

Al treilea obiectiv specific se referă la Creșterea capacității de fundamentare și elaborare a programelor de învățare la locul de muncă  pentru 36 IMM-uri ce desfățoară activități, în județele Botoșani sau Iași, în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principaăa sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, ca urmare a serviciilor de consiliere și asistență primite prin proiect

Proiectul va contribui la realizarea obiectivului specific al programului și apelului, facilitând prin formarea angajaților, crearea unor condiții optime pentru competitivitate, accelerarea adaptării industriei la schimbările structurale, încurajarea unui mediu favorabil inițiativei și dezvoltării IMM-urilor

Vor fi 400 persoane informate / conștientizate asupra avantajelor formării profesionale continue, la locul de muncă sau în afara lui, și a oportunităților oferite de proiect și linia de finanțare

 • 330 angajați din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate sau domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă calificați/specializați /perfectionați în baza unor curricule de instruire adaptate nevoilor lor și ale economiei
 • 304 persoane certificate ale căror competențe vor fi recunoscute pe plan național și internațional
 • 36 IMM-uri sprijinite prin servicii de consiliere și asistență pentru fundamentarea și realizarea de programe de formare continuă pentru angajații proprii
 • 6 IMM-uri asistate la implementarea planurilor de formare realizate pentru proprii angajați

Grupul țintă al proiectului este format din:

 • a) 330 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare şi Inovare, sau în întreprinderi în care angajatorii intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, din care minim 33 persoane vârstnice (55-64 ani)
 • b) 36  IMM-uri care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategieu Naţionale de Cercetare Dezvoltare şi Inovare, sau întreprinderi în care angajatorii intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior.

Criteriile de selecție ale grupului țintă angajați

 • prestează activitatea în județul Botoșani sau județul Iași în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competivitate și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, sau în întreprinderi în care angajatorii intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior
 • doresc să își dezvolte cunoștințele profesionale

Dosarul de înscriere în GT a persoanelor fizice  cuprinde:

–   Formular înregistrare grup țintă

–   Cerere de înscriere la activitățile proiectului,

–   Declarație evitare dublă finanțare,

–   Acord de utilizare a datelor cu caracter personal,

–   Angajament de respectare a cerințelor proiectului,

–   Adeverință angajat (atestă CIM cu norma întreagă sau part-time, desfășoară activitatea în jud. Botoşani în unul din sectoarele economice identificate conform SNC)

 • copie carte de identitate
 • Alte documente solicitate prin dosarul de autorizare al cursului

În cazul în care cursul este organizat doar pentru angajații unui IMM sau în cazul în care  IMM-ul recomandă participarea unui angajat pentru  pentru instruire în vederea implementării programelor de formare în cadrul întreprinderii sau pentru instruire în domeniul sănătății și securității muncii, dosarul de curs se va completa cu:

– original sau o copie certificată “conform cu originalul” dupa certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului/angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului,în care să se regăsească ca fiind autorizat cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial competitiv.

– declarație pe proprie răspundere a conducătorului întreprinderii care furnizează persoane angajate care compun grupul țintă al proiectului, de apartenență a întreprinderii la unul din domeniile de specializare inteligenta identificate în SNCDI, completată cu o notă justificativă prin care se prezintă legatura dintre activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI

La selecția grupului țintă vor avea prioritate:

– angajații din următoarele sectoare: turism și ecoturism, construcții , textile și pielarie (inclusiv comerț și distribuție pentru acest sector), industrii creative

– angajați din toate sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau în întreprinderi în care angajatorii intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior:

– persoane ce au vârste cuprinse între  55 şi 64 de ani

persoane recomandate de IMM-uri pentru instruire în vederea implementării programelor de formare în cadrul întreprinderii sau pentru instruire în domeniul sănătății și securității muncii

– persoane care doresc participarea la cursul de competențe informatice în vederea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Criteriile de selecție vor respecta următoarele principii:

– nediscriminare etnică, socială, politică sau religioasă;

– proporție echitabilă între  femei și bărbați;

– apartenența  la grupul țintă – prin verificarea dosarelor de candidatură

– încurajarea persoanelor din categorii  defavorizate să participe la programele de formare

– încurajarea persoanelor vârstnice să participe la programele de formare

– îndeplinirea criteriilor de studiu/educație/învățământ absolvit pentru accesul la cursuri (prevederi ANC)

– opțiunea participaților pentru un anumit tip de curs

Grupul țintă în jud Botoșani va fi format din 160 angajați

Grupul țintă IMM-uri

Dosarul de candidatură pentru includerea întreprinderilor  la programele de consiliere și asistență metodologică va consta din:

– Solicitare servicii de asistență  și consiliere metodologică  în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă

– Declarație de desfășurare a activității întreprinderii  în județele în care se implementează activitățile proiectului

– Original sau o copie certificată “conform cu originalul” după certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data solicitării serviciului, în care să se regăsească ca fiind autorizat cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial  competitiv.

 • declarație pe proprie răspundere, a conducătorului întreprinderii, de apartenență a întreprinderii la unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI, completată cu o notă justificativă prin care se prezintă legatură dintre activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI.

În urma analizării dosarelor de candidatură depuse de întreprinderile ce doresc a fi sprijinite (verificarea eligibilității) se vor selecta minim 36 IMM-uri pentru a beneficia de servicii de sprijin – consiliere și asistență directă pentru organizarea de programe de FPC la locul de muncă

PROGRAMA DE FORMARE PROFESIONALĂ PROPUSĂ ÎN PROIECT

Cursuri de inițiere/specializare

 • bucătar specialist;
 • barman preparator;
 • animator socio-educativ;
 • somelier
 • vitrinier-decorator;
 • cameraman – operare dronă;
 • formator;
 • instructor/preparator formare;
 • specialist în domeniul securității și sănătății în muncă

PROGRAMA DE FORMARE PROFESIONALĂ PROPUSĂ ÎN PROIECT

Cursuri de CALIFICARE nivel 2

 • Lucrător-finisor pentru construcții;
 • Lucrător în comerț;
 • Peisagist floricultor;

Curs competente infomatice – acest curs este suplimentar pentru absolvenții cursurilor de calificare/inițiere/specializare

Toate cursurile sunt autorizate ANC

Distribuie pe:
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

© 2020 Botosani Online. Toate drepturile rezervate. ( VILHEM )