Connect with us

Administratie

Anunț privind organizarea licitației de masa lemnoasă pe picior de către Liceul Teoretic ”Anastasie Bașotă” Pomârla

Published

on

Anunț privind organizarea licitației de masa lemnoasă pe picior de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomârla

Nr. Înreg. 3499/15.10.2019

 1. Organizatorul licitației (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): Liceul Teoretic “Anastasie Bașotă” Pomârla cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com
 2. Data desfășurării și ora începerii licitației: 28.10.2019 ora 13:00
 3. Locul desfășurării licitației (adresa completă): Liceul Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomârla cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani
 4. Tipul licitației: licitatie publica in plic inchis
 5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 715/13.10.2017, a Hotărârii nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 si Hotarârii Consiliului de Administrație 174 din data 15.10.2019.
 6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 22.10.2019 ora 13:00
 7. Data si ora pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie: 22.10.2019, ora 11:00.
 8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-urile www.ocoalederegim.ro , www.botosanenul.ro, pe site-ul www.btonline.ro și pe www.dorohoinews.ro .
 9. Volumul de lemn pentru care se organizeaza licitatia este de 950 mc/brut de masă lemnoasă gorun pe picior provenită din tăieri principale, secundare si accidentale conform APV 1469.
 10. Volumul de masă lemnoasă pe picior rămas neadjudecat se va supune procedurii de vânzare prin negociere în ziua licitației după finalizarea licitației în situația în care nu se adjudecă în timpul licitației.
 11. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 18.10.2019
 12. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației (persoane de contact, numere de telefon și fax, e-mail): Jîșcanu Maricel Bogdan, 0741545707, fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

 

Organizator,

Director,

Jîșcanu Maricel Bogdan

Distribuie pe:
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad