Connect with us

Administratie

ANUNȚ. Primăria Flămânzi organizează concurs de proiecte pentru activități sportive și culturale

Published

on

ANUNŢ DE PARTICIPARE
Pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
”Programului anual pentru acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul Orașului Flămânzi, activităților sportive și culturale – sesiunea a – II – a ” pe anul 2019

1. Autoritatea contractantă: Orașul Flămânzi, județul Botoșani
2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă : art. 20 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general. Se invocă art. 20 alin. (2) din Legea 350/2005 deoarece perioada de timp rămasă până la finele anului nu este suficientă pentru îndeplinirea procedurii de atribuire a finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit pentru domeniul activități sportive și culturale pentru anul 2019 – sesiunea a – II – a. ; Hotărârea Consiliului Local nr. 39/12.04.2019 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și a bugetului creditelor interne; Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de interes local modificată prin HCL nr. 49/28.04.2017 .
3. Solicitanții pot fi Asociatiile cultural – sportive non–profit din orașul Flămânzi, județul Botoșani.
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: activități sportive și culturale;
5. Suma aprobată pentru anul 2019: 10.000 lei;
6. Durata programului: până la 31.12.2019;
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura Orașului Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284 jud. Botoșani, data 28.10.2019, ora 12:00;
8. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: data. 04.11.2019, ora 16:00 – 06.11.2019 ora 10:00;
9. Solicitarea finanțării nerambursabile: pentru activități sportive și culturale.
Reprezentant legal
Primar
Oloeriu Dan

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad