Connect with us
banner ad

Administratie

ANUNȚ. Primăria Flămânzi organizează licitație vânzare bunuri din domeniul privat

Published

on

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ
VÂNZARE BUNURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de email a persoanei de contact: Oraș Flămânzi, CUI 3372173, cu sediul Oraș Flămânzi, Str. Dimitrie Iov nr. 284, jud. Botoșani, Tel/Fax 0231,552351; 0231/552626 E-mail: orasflamanzi@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurlor care urmează să fie vândute: Clădire cu suprafața de 116 mp și teren cu suprafață de 1086 mp, situate în oraș Flămânzi, jud. Botoșani, pc 295.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin formularea și înregistrarea unei solicitări scrise la Primăria orașului Flămânzi;
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Orașului Flămânzi, Oraș Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284, jud. Botoșani.
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: achitarea sumei de 50 lei la casieria Primăriei Orașului Flămânzi;
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.09.2019, ora 16:00;
4. Informaţii privind ofertele:
4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 23.09.2019, ora 16:00;
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Flămânzi, Oraș Flămânzi, str. Dumitru Iov nr. 284, jud. Botoșani;
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare;
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.09.2019, ora 10:00, Sala de ședințe a Primăriei orașului Flămânzi;
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Botoșani, str. Maxim Gorghi nr. 8, cod poștal 710171, tel 0231/511739, fax 0233/831832, e-mail: tr-botoșani@just.ro;
7. Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publicării: .28.08.2019

Distribuie pe:
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

© 2020 Botosani Online. Toate drepturile rezervate. ( VILHEM )