Connect with us

Educatie

Etapa judeţeană a Concursului naţional „Made for Europe”, 2019

Published

on

În data de 22 martie 2019, începând cu ora 9.30, se desfășoară etapa judeţeană a Concursului naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe europene „Made for Europe”, la Casa Corpului Didactic Botoșani.

Concursul naţional „Made for Europe”, aflat la ediţia a XIII-a, este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în anul școlar 2018-2019 și este organizat în vederea valorizării şi promovării experienţelor pozitive acumulate de unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea proiectelor finanţate prin programele europenedindomeniuleducațieișiformăriiprofesionale.
Unitățilede învățământ care au desfășurat proiecte Erasmus+ sau eTwinning în anul școlar anterior și au realizat produse finale/intelectuale, au posibilitatea valorizării și promovării acestora în cadrul acestui concurs.
La ediția din acest an, la nivelul județului Botoşani, au fost înscrise în concurs 16 produse finale la secțiunea Proiecte Erasmus+ și la secțiunea Alte proiecte/programe: site, blog, TwinSpace, pachet de instruire – ghiduri pentru profesori şi elevi, materiale video, ghid turistic, broşură, joc-concurs etc.
A fost deja organizată o expoziție cu produsele finale înscrise în concurs. În cadrul expoziţiei, sunt promovate și alte produse finale realizate în cadrul proiectelor din cadrul programelor Twinningşi şi Erasmus+ (parteneriate școlare sau mobilităţi – educaţie școlară și formare profesională).
Concursul naţional „Made for Europe” vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive în derularea proiectelor finanţate prin programe europene, stimulând creativitatea, inovaţia, spiritul de competiţie.
Concursul se desfăşoară public, atât la etapa judeţeană cât şi la etapa Naţională. Produsele finale trebuiesă fie prezentate de elevi, să fi fostrealizate cu sprijinul elevilor şi să fie destinate utilizăriilor de către elevi.
Membrii Comisiei judeţene de concurs evaluează produsele finale având în vedere:relevanţa educaţională a produsului proiectului pentru unitatea de învăţământ, transferabilitatea produsului, caracterul practic (utilitatea produsului educaţional), caracterul valorizator al produsului final și calitatea prezentării produsului educațional.
Competiţia este cuprinsă în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2018-2019, Anexa 4 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, la poziţia 59.
Etapa naţională se va desfăşura la Cluj-Napoca, în perioada 18 – 21 aprilie 2019.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad