Connect with us

Economic

Liceul Anastasie Bașotă Pomârla organizează licitație de vânzare masă lemnoasă pe picior și fasonată

Published

on

Anunț privind organizarea licitatiei de masa lemnoasă pe picior si masa lemnoasa fasonata gorun la drum auto de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomârla

Nr. Înreg. 833/08.03.2019

 1. Organizatorul licitației (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): Liceul  Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomirla  cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com
 2. Data desfășurării și ora începerii licitației: 22.03.2019 ora 13:00
 3. Locul desfășurării licitației (adresa completă): Liceul Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomirla cu sediul în sat Pomârla, Comuna Pomârla, judetul Botoșani
 4. Tipul licitației: licitatie publica in plic inchis
 5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 715/13.10.2017, a Hotărârii nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 si Hotarârii Consiliului de Administrație Nr. 152/08.03.2019.
 6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 18.03.2019 ora 14:00
 7. Data si ora organizarii preselecției: 18.03.2019, ora 12:00. Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie: 22.03.2019 ora 11:00.
 1. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro ., ocoalederegim@yahoo.com si pe site-ul https://doruditu.ro/liceu/index.html
 2. Volumul de lemn pentru care se organizeaza licitatia este de 4296 mc/brut de masă lemnoasă gorun pe picior și 254,42 mc/brut masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto din care pe loturi:
 • Lotul 1 – 155 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1468;
 • Lotul 2 – 950 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1469;
 • Lotul 3 – 1766 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1412;
 • Lotul 4 – 286 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1331619;
 • Lotul 5 – 246 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1331645;
 • Lotul 6 – 893 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1477;
 • Lotul 7 – 114 mc /brut – masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto – conform carnetului de inventariere nr. 4100/31.12.2018.
 • Lotul 8 – 140,42 mc /brut – masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto – conform carnetului de inventariere nr. 3280/01.10.2018.

 1. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat aflat la prima licitatie nu se supune procedurii de vânzare prin negociere (loturile 4 si 5 se supun negocierii)
 2. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 04.03.2019
 3. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației (persoane de contact, numere de telefon și fax, e-mail): Jîșcanu Maricel Bogdan, 0741545707, fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com
Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

© 2020 Botosani Online. Toate drepturile rezervate. ( VILHEM )