Connect with us

Economic

Liceul Anastasie Bașotă organizează licitație pentru vânzare de masă lemnoasă

Published

on

Liceul Teoretic “Anastasie Bașotă” Pomârla organizează în data de 25 octombrie o licitație pentru vânzare masă lemnoasă. Vor fi trei loturi de 286 mc /brut, 246 mc /brut și 161,5 mc /brut.

Licitației de masă lemnoasă

în data de   25.10.2018

  Nr. Înreg. 3434/12.10.2018

Organizatorul licitației: Liceul  Teoretic „Anastasie Bașotă” Pomârla, cu sediul în sat Pomârla, comuna Pomârla, județul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

  • Data și ora  licitației: 25.10.2018, ora 13:00.
  • Locul desfășurării: la sediul Liceului Teoretic “Anastasie Bașotă” Pomârla.
  • Tipul: licitație publica în plic închis.

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Capitolului III din  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. 715/13.10.2017 și  Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 142/12.10.2018.

  • Data și ora organizării preselecției:  19.10.2018,  ora 13:00.
  • Data și ora limită până la care poate fi depusă documentația de preselecție și înscrierea la licitație: 19.10.2018, ora 11:00.

Volumul de lemn:

  • Lotul 1 – 286 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1380 la pretul de pornire de 250 lei/mc; Garanție 5% -3.575 lei;
  • Lotul 2 – 246 mc /brut – masă lemnoasă pe picior – conform APV 1378  la prețul de 240 lei/mc; Garanție 5% – 2.952 lei;
  • Lotul 3 – 161,5 mc /brut – masă lemnoasă fasonată gorun la drum auto – conform carnetului de inventariere nr. 2210/18.06.2018 la prețul de pornire de 600 lei/mc; Garanție 5% – 4.845 lei.

În situația în care există o singură ofertă pentru oricare dintre cele 3 loturi scoase la licitație, lotul respectiv se va supune negocierii cu operatorul economic care a depus oferta. Negocierea va avea loc imediat după finalizarea licitației în data de 25.10.2018.

Caietul de sarcini poate fi  procurat cu data de 15.10.2018.

Relații la  tel.  0741/ 545707.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad