Connect with us

Administratie

Proiect social de 4 milioane de euro din fonduri nerambursabile lansat în Comuna Frumușica din județul Botoșani

Published

on

În data de 12 iulie a avut loc Conferința de lansare a proiectului “Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

La conferință au participat, pe lângă localnicii care vor fi principalii beneficiari ai măsurilor integrate de dezvoltare a comunității, reprezentanții autorităților publice locale, județene și naționale care și-au arătat susținerea pentru implementarea acestui proiect. Astfel, doamna senator Doina Federovici împreună cu domnul deputat Costel Lupașcu, președintele Consiliului județean Botoșani – Costică Macaleți, președintele Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România – Dumitru Chelariu, directorul Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava – Cezar Grozavu, Sorohan Robert din cadrul Instituției Prefectului Județului Botoșani, dar și alți reprezentanți ai instituțiilor publice din județul Botoșani, au subliniat importanța implementării acestui proiect pentru dezvoltarea comunităților marginalizate din comuna Frumușica și impactul acestuia pe plan regional.

Proiectul “Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” va fi implementat în comuna Frumușica de către Asociația Biosilva, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii Din România (Timișoara), Primăria Comunei Frumușica, Școala Gimnazială Nr.1 Vlădeni-Deal (Comuna Frumușica), Fundația Solidaritate și Speranță (Iași) și S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. (Timișoara) și este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni și are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Frumușica, județul Botoșani, ca urmare a măsurilor integrate specifice implementate la nivelul comunităților marginalizate. Obiectivul proiectului va fi pus în practică prin dezvoltarea unei intervenții integrate inovative adaptată specificului comunităților marginalizate din Comuna Frumușica. Un număr de 630 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate identificate și validate în comuna Frumușica, județul Botosani, vor forma grupul țintă al acestui proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Dezvoltarea unui pachet integrat de măsuri socio-medicale adaptate comunităților marginalizate din comuna Frumușica, județul Botoșani, pentru 630 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Facilitarea accesului și menținerea pe piața muncii pentru 270 de persoane apte de muncă, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Frumușica, județul Botoșani, prin măsuri complete de găsire a unui loc de muncă.

Dezvoltarea oportunităților de ocupare pe cont propriu pentru 110 persoane din comunitățile marginalizate identificate în comuna Frumușica, județul Botoșani, prin servicii personalizate de sprijin și acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru un număr de 10 afaceri nou înființate.

Creșterea accesului la educație pentru 250 de copii din comunitățile marginalizate din comuna Frumușica, județul Botoșani, prin măsuri integrate de participare la educație timpurie și prevenire a părăsirii școlii.

Reducerea numărului de persoane afectate de condiții precare de locuire din comunitățile marginalizate din comuna Frumușica, județul Botoșani, prin reabilitarea unui număr de 50 de case.

Creșterea gradului de incluziune socială a unui număr de 100 de persoane din comunitățile marginalizate identificate la nivelul comunei Frumușica, județul Botoșani prin servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor (de identitate, proprietate, stare civilă, obținerea drepturilor de asistență socială).

Proiectul pune accent pe asigurarea unor structuri sustenabile care vor fi puse și vor rămâne pe termen lung la dispoziția comunității vizate, structuri care vor fi dezvoltate și consolidate pe perioada proiectului și care vor contribui la optimizarea și menținerea bunăstării comunității și care vor oferi facilități pentru toate categoriile de persoane din comunitate, respectând principiul nediscriminării.  Prin serviciile medico-sociale se va pune accent pe asigurarea de suport specializat și pe dezvoltarea unui comportament profilactic, pe valorizarea și optimizarea resurselor existente la nivelul comunității/zonelor apropiate. Prin măsurile de ocupare vor fi susținute persoanele marginalizate, astfel încât să facă față cerințelor pieței ca nivel de competențe, adaptabilitate și motivare. Va fi încurajată competitivitatea și stimulată dezvoltarea economiei locale, inclusiv prin dezvoltarea de competențe antreprenoriale și deschiderea de noi afaceri. Pentru a asigura impactul pe termen lung al intervenției, unul dintre principalele aspect vizate va fi modificarea mentalității comunității și dezvoltarea unei atitudini de responsabilitate civică comunitară.

Principalele activități ale proiectului au la bază realizarea unor măsuri integrate privind sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale (medico-sociale) pentru 140 persoane aflate în risc major de dezvoltare a unui comportament adictiv care vor beneficia de acțiuni de evaluare psihologică și consiliere individuală, 250 de persoane tinere care vor  beneficia de informare asupra consecințelor debutului de consum de substanțe adictive, 300 de persoane (părinți și copii) care vor beneficia de acțiuni integrate dedicate membrilor familiei, incluzând acțiuni de consiliere, recreative, planificare și organizare a propriei vieți, 100 de persoane cu vârsta între 0-90 ani care vor beneficia de sprijin în domeniul medical prin consultații la domiciliu și efectuarea de teste clinice ca urmare a activităților de tip “caravana medicală” și de asistență socială.

O serie de măsuri integrate vizează sprijinirea accesului pe piața muncii a persoanelor din comunitățile marginalizate pentru un număr de 380 de persoane care vor  beneficia de servicii de informare și consiliere profesională, sesiuni de testare psiho-profesională și servicii de mediere a muncii pe piața internă, 270 de persoane care  vor beneficia de programe de calificare și perfecționare, inclusiv de sesiuni TIC, 110 de persoane care vor beneficia de formare antreprenorială și sprijin pentru deschiderea și dezvoltarea unei afaceri, peste 247 de persoane vor dobândi o calificare la încetarea calității de participant, din care 20 persoane de etnie romă. Dintre acestea, 114 persoane vor avea un loc de muncă la încetarea calității de participant, iar 20 persoane cu vârsta până în 25 de ani vor fi încadrați într-un program de ucenicie la locul de muncă.

Susținerea dezvoltării antreprenoriatului în cadrul comunității reprezintă o altă activitate foarte importantă în cadrul căreia se va dezvolta un program de formare profesională antreprenorială (competențe antreprenoriale, atragerea și administrarea eficientă a finanțărilor, coaching), iar 110 persoane vor beneficia de formare antreprenorială și sprijin pentru deschiderea și dezvoltarea unei afaceri. Dintre acestea, peste 75 de persoane vor dobândi o calificare în domeniul antreprenoriatului. În urma unei competiții a planurilor de afaceri lansată la nivelul comunităților marginalizate identificate în comuna Frumușica, 10 afaceri nou înființate ca urmare a sprijinului acordat vor beneficia de un micro-credit în valoare de 25.000 euro. Acestea vor beneficia de acțiuni suport de tipul consilierii și consultanței în managementul afacerii în vederea implementării planului de afaceri și a asigurării funcționării acestora.

În cadrul unei alte activități a proiectului se asigură facilitarea accesului și participării la educație a copiilor aparținând famililor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, astfel încât un număr de 170 de elevi și aproximativ 50 de părinți vor lua parte la ateliere tematice, programe de  igienă, sesiuni de consiliere, 80 de copii ante-școlari și preșcolari și 30 de părinți vor fi implicați în sesiuni de educație parentală și 80 de copii vor beneficia de măsuri de acompaniere (îmbrăcăminte și încălțăminte). Se va realiza o campanie stradală de informare privind beneficiile educației asupra șanselor de angajare și obținere a unui loc de muncă calitativ organizate și derulate în fiecare din cele 6 comunități marginalizate identificate și vor fi publicate peste 500 de broșuri a poveștilor de succes editate cu scopul de a promova educația și beneficiile acesteia.

În cadrul unei proceduri de analiză și selecție a persoanelor din grupul țintă și a unui raport preliminar privind reparațiile necesare elaborat pentru fiecare familie care va aplica pentru a beneficia de acțiuni de îmbunătățire a condițiilor de locuit, 50 de familii (aprox. 100 persoane) vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor de locuit (în sumă de aprox. 3000 euro/familie) prin lucrări de reabilitare a locuințelor.

O altă activitate importantă a proiectului își propune acordarea asistenței juridice pentru reglementarea actelor, astfel încât peste 200 de persoane vor fi informate cu privire la sprijinul juridic de care pot beneficia în vederea reglementării situației actelor și a procedurii pe care trebuie să o urmeze, iar 100 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială vor beneficia de sprijin în vederea reglementării actelor (documente de stare civilă, documente de identitate, de proprietate, de obținerea drepturilor de asistență socială, etc.).

Proiectul își propune să asiste 630 persoane din cele 6 comunități marginalizate identificate și validate în comuna Frumușica aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, încadrate, ca urmare a analizei efectuate în teren, pe un total de 993 de persoane cu vârstă cuprinsă între 0-90 ani,  în cel puțin una din următoarele situații: se află în risc crescut de săracie, se confruntă cu o deprivare materială severă sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității.

În cadrul măsurilor de ocupare (acces pe piața muncii și antreprenoriat), din totalul de 380 de persoane, minim 190 de persoane (50% din total) vor fi de gen feminin. Din totalul de 630 de persoane care vor beneficia de servicii integrate, 38 de persoane vor fi  de etnie romă (peste 6%).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.229.190,58 lei din care valoarea confinanțării Uniunii Europene este de 15.318.135,67 lei, iar a contribuției partenerilor este de 264,958.16 lei. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Sursa: Comunicat de presă

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad