Connect with us

Social

Proiect în valoare de 18 milioane de lei demarat de un grup de tineri, în comuna Frumușica

Published

on

ASOCIAȚIA BIOSILVA în calitate de beneficiar implementează în parteneriat cu Asociaţia pentru Promovarea Femeii Din România (Timișoara), Primăria Comunei Frumușica, Școala Gimnazială Nr.1 Vlădeni-Deal (Comuna Frumușica), Fundația Solidaritate și Speranță (Iași), S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.(Timișoara) începând cu luna mai 2018 în comuna Frumușica din județul Botoșani proiectul “Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, apel de proiecte nr. 3 pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni și are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Frumușica, județul Botoșani ca urmare a măsurilor integrate specifice implementate la nivelul comunităților marginalizate.

Obiectivul proiectului va fi pus în practică prin dezvoltarea unei intervenții integrate inovative adaptată specificului comunităților marginalizate din Comuna Frumușica. Un număr de 630 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate identificate și validate în comuna Frumușica, județul Botosani, vor forma grupul țintă al acestui proiect.

Etapele de derulare a proiectului urmăresc:

  • Dezvoltarea unui pachet integrat de măsuri socio-medicale adaptate comunităților marginalizate din comuna Frumușica, județul Botoșani, pentru 630 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.
  • Facilitarea accesului și menținerea pe piața muncii pentru 270 de persoane apte de muncă, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comuna Frumușica, județul Botoșani, prin măsuri complete de găsire a unui loc de muncă.
  • Dezvoltarea oportunităților de ocupare pe cont propriu pentru 110 persoane din comunitățile marginalizate identificate în comuna Frumușica, județul Botoșani, prin servicii personalizate de sprijin și acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru un număr de 10 afaceri nou înființate.
  • Creșterea accesului la educație pentru 250 de copii din comunitățile marginalizate din comuna Frumușica, județul Botoșani, prin măsuri integrate de participare la educație timpurie și prevenire a părăsirii școlii.
  • Reducerea numărului de persoane afectate de condiții precare de locuire din comunitățile marginalizate din comuna Frumușica, județul Botoșani, prin reabilitarea unui număr de 50 de case.
  • Creșterea gradului de incluziune socială a unui număr de 100 de persoane din comunitățile marginalizate identificate la nivelul comunei Frumușica, județul Botoșani prin servicii de asistență juridică pentru reglementarea actelor (de identitate, proprietate, stare civilă, obținerea drepturilor de asistență socială).

Proiectul pune accent pe asigurarea unor structuri sustenabile care vor fi puse și vor rămâne pe termen lung la dispoziția comunității vizate, structuri care vor fi dezvoltate și consolidate pe perioada proiectului și care vor contribui la optimizarea și menținerea bunăstării comunității și care vor oferi facilități pentru toate categoriile de persoane din comunitate, respectând principiul nediscriminării.

Prin serviciile medico-sociale se va pune accent pe asigurarea de suport specializat și pe dezvoltarea unui comportament profilactic, pe valorizarea și optimizarea resurselor existente la nivelul comunității/zonelor apropiate.

Prin măsurile de ocupare vor fi susținute persoanele marginalizate, astfel încât să facă față cerințelor pieței ca nivel de competențe, adaptabilitate și motivare. Va fi încurajată competitivitatea și stimulată dezvoltarea economiei locale, inclusiv prin dezvoltarea de competențe antreprenoriale și deschiderea de noi afaceri. Pentru a asigura impactul pe termen lung al intervenției, unul dintre principalele aspect vizate va fi modificarea mentalității comunității și dezvoltarea unei atitudini de responsabilitate civică comunitară.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.229.190,58 lei din care valoarea contribuției partenerilor este  de 264,958.16 lei.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

© 2020 Botosani Online. Toate drepturile rezervate. ( VILHEM )