Connect with us

Administratie

PRIMĂRIA FLĂMÂNZI: ANUNŢ de informare și consultare publică

Published

on

ANUNȚ de informare și consultare publică privind

„ACTUALIZAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘUL FLĂMÂNZI, JUDEȚUL BOTOȘANI APROBAT PRIN HCL NR. 02/28.01.2016

Potrivit prevederilor art. 8 din Legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Flămânzi inițiază procesul de dezbatere publică de actualizare a PLANULUI E MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘULUI FLĂMÂNZI , JUDEȚUL BOTOȘANI aprobat prin HCL nr. 02/28.01.2016.

Cu această ocazie sunt invitați reprezentanții instituțiilor publice și organizațiilor private, ai ONG-urilor, asociațiilor și ai societății civile, precum și alte persoane și/sau grupuri interesate, la consultarea publică privind actualizarea PLANULUI E MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘULUI FLĂMÂNZI , JUDEȚUL BOTOȘANI aprobat prin HCL nr. 02/28.01.20016 în data de 13.11.2017, ora 12:00, la sediul primăriei orașului Flămânzi din str. Dimitrie Iov nr. 284, sala de ședințe a Consiliului Local. 

Conținutul-cadru al P.M.U.D. este reglementat prin art. 46 din Legea 350/2001 actualizată (cu modificările și completările ulterioare) privind amenajarea teritoriului și urbanismul, de Planul Urbanistic General și Ordinul nr. 233/2016, care definesc PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ (P.M.U.D.) ca un instrument de planificare strategică teritorială care corelează dezvoltarea spațială a localităților, mobilitatea și transportul persoanelor, bunurilor și mărfurilor, ce are ca scop creșterea și îmbunătățirea  gradului de accesabilitate și buna integrare a acestora într-o regiune/municipiu/oraș.

Părțile interesate pot trimite, în scris, opinii, sugestii, observații sau comentarii în calitate de recomandări, la adresa poștală a sediului primăriei (str. Dimitrie Iov nr. 284, 717155 – Registratura Primăriei) sau în format electronic la adresa de e-mail: orasflamanzi@yahoo.com, până pe data de 27.10.2017,ora 12:00.

De asemenea, fiecare persoană poate să își exprime punctul de vedere, propunerile și recomandările cu privire la ACTUALIZAREA PLANULUI E MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN ORAȘULUI FLĂMÂNZI, JUDEȚUL BOTOȘANI aprobat prin HCL nr. 02/28.01.2016  aflat în curs de elaborare în cadrul ședinței de consultare publică ce va avea loc în data de 13.11.2017, ora 12:00, la sediul primăriei orașului Flămânzi din str. Dimitrie Iov nr. 284, sala de ședințe a Consiliului Local.

Data:                                                                                                                          Orașul Flămânzi

24.10.2017                                                                                                                 Primar Dan Oloeriu

 

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad