Connect with us

stiri

ACOR Botoşani organizează conferința “Oportunități de finanțare pentru dezvoltare comunitară în mediul rural din județul Botoșani”

Published

on

sedinta ACOR primari (15)

Filiala Județeană Botoșani a Asociației Comunelor din România organizează în data de 24 august 2017, începând cu ora 11 00 , în sala Nicolae Iorga din cadrul Instituției Prefectului Botoșani, conferința cu tema: “Oportunități de finanțare pentru dezvoltare comunitară în mediul rural din județul Botoșani”.

În cadrul conferinței vor fi dezbătute subiecte precum:

  • principalele probleme cu care se confruntă unitățile administrativ-teritoriale și alte organizații în accesarea de fonduri comunitare;
  • oportunități de accesare a unor finanțări din programe operaționale precum: Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport – Erasmus+, Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Programul Operaţional Comun România – Ucraina 2014-2020, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Programul Operațional Capacitate Administrativă, Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul Europa pentru Cetățeni pentru înfrățiri între comunități, dar și alte oportunități de finanțare precum fondurile norvegiene.
  • posibilitatea sprijinirii investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, geotermal (prin implementarea HG 216/2017 în vigoare din 14 aprilie 2017);
  • stadiul actual de implementare al proiectelor asociațiilor grupurilor pentru dezvoltare locală (G.A.L.) din județul Botoșani;
  • viziunea Filialei Județene Botoșani a Asociației Comunelor din România cu privire la sprijinirea membrilor săi în scopul accesării de proiecte și programe pentru dezvoltare comunitară.

Având în vedere gradul redus de accesare a proiectelor de dezvoltare comunitară din alocarea financiară 2014 – 2020 pentru programele operaționale, în special în mediul rural din județul Botoșani, Filiala Județeană Botoșani a A.Co.R își propune să contribuie în următoarea perioadă la pregătirea unor proiecte de dezvoltare a mediului rural și să sprijine membrii săi prin facilitarea de informații, consultanță și parteneriate în vederea obținerii de fonduri nerambursabile.

Astfel, sunt invitați să participe specialiști și reprezențanți ai unor organizații cu experiență în accesarea și implementarea de proiecte comunitare, Secretarul General al Social Firms Europe – CEFEC, reprezentanți ai Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR), ai Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava și ai asociațiilor grupurilor pentru dezvoltare locală din județul Botoșani precum și alți participanți interesați de implementarea proiectelor în instituțiile pe care le reprezintă.

Sunt așteptați să participe în calitate de beneficiari interesați primarii comunelor și reprezentanții unor instituții publice din județul Botoșani precum Consiliul Județean, Instituția Prefectului, Inspectoratul Școlar Județean, și unități de învățământ din structura acestuia, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția pentru Protecția Mediului, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Nicolae Iorga”, Direcția pentru Sănătate Publică, dar și alte instituții de interes public. Asociația Comunelor din România – A.Co.R. este o asociație de utilitate publică înființată în anul 1997, una dintre cele patru asociații reprezentative ale autorităților administrației publice locale.

Misiunea sa este de a realiza o uniune mai strânsă între comunele din România, promovând idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale. Activitatea desfășurată până în prezent a avut în vedere reprezentarea comunelor în forurile legislative, dezvoltarea de programe pentru eficientizarea activităților din primăriile de comune și implementarea de proiecte cu finanțare europeană pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad