Connect with us

Administratie

Executări silite pentru facturile neachitate la energie termică

Published

on

casierie modern calor

Potrivit art. 42, al al. din Legea nr. 51/2006 modificată, factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu. În caz de neplată la termen, furnizorul este nevoi să solicite executarea silită pentru recuperarea debitului restant, inclusiv a penalităților de întârziere, respectiv 0,02%/zi, până la achitarea integrală a debitului.

De asemenea, plata cheltuielilor de executare silită, rexpectiv taxe și onorariul executorului cade în sarcina datornicului. Afirmațiile de mai sus sunt argumentate pe prevederile art. 42, al. din Legea nr. 51/2006 modificată, precum și art.1170, 1270, 1538, 1516, din Codul civil și art. 6, al. 4 și al.10 din Ordinul ANRSC nr. 483/2008.

De exemplu,

Dacă un client acumulează un număr de șase facturi restante, pe lângă soldul total, care cuprinde valoarea cumulată a acestora, va fi nevoit să plătescă penalități legale de 0.02%/zi.

În plus, clientului rău platnic i se vor imputa:

– taxe de încuviințare a executării, în valore 120 lei (20 de lei/factură restantă);

– 15-20 lei cheltuieli pentru trimiterea înștințării de plată;

– 40-60 lei avans cheltuieli de executare și onorariu inițial pentru executorul judecătoresc;

– 10% din valoarea cumulată a facturilor date spre executare, reprezentând onorariul final pentru executorul judecătoresc.

Drept urmare,

Cheltuielile de executare silită și penalitățile pot dubla valoarea totală de plată pentru serviciile furnizate. În plus, instituirea de popriri pe conturi și venituri de către executorul judecătoresc este, în sine, o situație extrem de neplăcută, care poate fi evitată doar prin plata facturilor la timp.

Precizăm că înștiințările de plată, pe care S.C. Modern Calor S.A. le trimite anterior transmiterii facturilor la executor, reprezintă din partea societății un demers preventiv de informare, acestea nepresupunând vreun cost suplimentar pentru client.

Sursa: Comunicat de presă

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad