Connect with us

Politica

Senatorul PNL Botoşani, Costel Şoptică, solicită diminuarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice

Published

on

costel soptica1

Senatorul PNL Botoşani, Costel Şoptică, a dezvăluit nivelul exagerat al contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice din România, solicitând Guvernului rezolvarea acestui caz de discriminare. În acest sens, liderul liberalilor botoşăneni s-a adresat, printr-o interpelare parlamentară, ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia-Olguţa Vasilescu, căruia i-a cerut să ia măsuri pentru corectarea acestei situaţii.

„Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, fosta denumire a instituţiei pe care o conduceţi, a emis în data de 15 septembrie 2016 Ordinul nr. 1.887,  privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora. Acest document a intrat în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 7 noiembrie 2016, şi prevede, între altele, la Art. 1, următoarele: «Contribuţia lunară de întreţinere datorată de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, denumită în continuare contribuţie lunară de întreţinere, se stabileşte la suma de 900 Iei». Din informaţiile primite din partea mai multor persoane asistate în astfel de centre rezidenţiale publice rezultă că Ordinul 1.887/2016 se aplică în mod discriminatoriu în judeţele din ţară. Astfel, în unele judeţe s-a majorat cuantumul plătit de aceste persoane cu handicap la 900 de lei, conform actului menţionat, în timp ce în altele nu se aplică prevederile Ordinului respectiv, contribuţia rămânând la nivelul anterior emiterii acestuia”, a subliniat senatorul liberal, în documentul oficial înaintat conducerii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Costel Şoptică i-a mai atras atenţia ministrului Muncii că „Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora este complet discriminatorie”. „Astfel, a argumentat senatorul PNL, la Art. (1) din aceasta se stipulează că «La stabilirea nivelului contribuţiei lunare de întreţinere nu se iau în calcul: a) indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate; b) indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap». De asemenea, Art. (2) din Metodologia citată prevede următoarele: «(1) În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuţia lunară de întreţinere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parţial, după caz, în următoarea ordine de obligare la plată: soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege»”.

În finalul interpelării, parlamentarul de Botoşani a cerut răspuns la următoarele întrebări: „1. Consideraţi Ordinul 1.887/2016 ca fiind discriminatoriu?; 2. În ce mod se aplică acest document în judeţele ţării, şi în special în judeţul Botoşani, având în vedere că nu se aplică la fel în toate zonele din ţară?; 3. Ce întreprinde Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în vederea corectării acestui act normativ, mai ales că sunt foarte multe persoane cu handicap care nu au de unde să plătească suma stabilită prin acest Ordin 1.887?”.

„Practic, acest Ordin şi Metodologia sa de aplicare nu lasă loc de interpretare, nici măcar în condiţiile în care familia persoanei cu handicap nu are posibilitatea de a achita respectiva contribuţie lunară. Cu toate acestea, sunt foarte multe judeţe în care documentul efectiv nu este pus în aplicare. Aştept răspunsul ministrului Muncii, dar şi corectarea acestui caz de nedreptate făcut unei categorii defavorizate a populaţiei”, a concluzionat senatorul Costel Şoptică.

Biroul de Presă al Senatorului PNL Botoşani Costel Şoptică, 29 mai 2017

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad