Connect with us

Administratie

COMUNICAT. A avut loc Recepţia finală a obiectivului de investiţii: Staţia de Tratare a Apei Potabile Ştefăneşti

Published

on

dna cristal nova apaserv (5)

In data de 12.05.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie finală pentru obiectivul de investiţii: Staţia de Tratare a Apei Potabile Ştefăneşti ”Extinderea și reabilitarea Stației de tratare a apei potabile Ștefănești”,a reprezentat o componentă fundamentală a Proiectului Major “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu, implementatde către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011.

Bugetul total alocatpentrurealizareaProiectului Major, după prevederile Actului Aditional nr. 4 la Contractul de Finantare,afost de 397.416.023 lei, din care, conformschemei de finanţare, 313.481.760 lei, au reprezentatfinanţarenerambursabilă de la UniuneaEuropeană. Proiectul, in ansamblulsău, si-apropusextindereaşireabilitareareţelelor, retehnologizareaşimodernizareaStaţiilor de tratare a apeipotabile, precumşiextindereaşireabilitareareţelelor de canalizareşiconstruirea (acolounde este necesar) de Staţii de epurare a apeloruzate, asigurândastfellargireaarieide deservire a OperatoruluiRegional.

In urma optimizării proiectului de executie, valoarea Contractului de Lucrări a fost de 19,882,971.00Lei

Staţia de tratare, reabilitată şi extinsă, asigură in prezent, debitul necesar cerinţelor de alimentare cu apă potabilă ale oraşelor Ştefăneşti, Săveni şi Truşeşti, a comunelor: Mihălăseni, Hănesti, Vlăsinesti, Durnesti, Româneşti, Santa Mare, Călarăşi, Răuseni, precum şi a doua comune din judeţul Iaşi: Andrieşeni şi Bivolari. Calitatea apei potabile furnizate în reţea corespunde normativelor naţionale şi europene, contribuind astfel la respectarea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Împreună cu  celelalte componente ale Proiectului Major şi anume:

  • Îmbunătăţirea Staţiilor de tratare a apei potabile Cătămărăşti şi Bucecea;
  • Construirea conductei de aducţiune de la Staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;
  • Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;
  • Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;
  • Extinderea reţelelor de apă si canalizare în aglomerarea Flămânzi;
  • Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;
  • Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;
  • Construcţia staţiilor de epurare Flămânzi şi Vorona;
  • Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;
  • Asistenţă Tehnică pentru Proiectare şi Managementul Proiectului,

componenta de extindere şi reabilitare a Staţiei de tratare Ştefăneşti asigură îmbunătăţirea sistemului de tratare a apei potabile, prin promovarea unor tehnologii nepoluante, având ca scop extinderea serviciilor de alimentare cu apă pentru populaţia judeţului Botoşani.

Prin punerea in funcţiune şi asigurarea unei exploatări corespunzatoare a obiectivului de investiţii, se  contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din zonă, prin îndeplinirea obiectivelor specifice POS Mediu, constând în îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin furnizarea  serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată, garantându-se în acelaşi timp, respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea condiţiilor de mediu.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial  Mediu

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: nova@apabotosani.ro; Web: www.NovaProject.ro

comunicat apa

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad