Connect with us

Economic

Aproape 32.000 de lei pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017

Published

on

Bani-lei512

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani, în perioada15 mai – 7 iulie 2017, Concursul local de proiecte de tineret – 2017 care se va desfășura la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani, str. Uzinei, nr. 5, tel. 0231516252.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Botoșani este de 31.989 lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor în viaţa societăţii.

Prioritățile pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt:

 1. Cultură și educație nonformală
 2. Sănătate, sport și recreere
 3. Participare și voluntariat
 4. Muncă și antreprenoriat.

Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la inculziunea socială a tinerilor.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 06.06.2017.

Calendarul de desfășurare a Concursului local de proiecte de tineret 2017:

 • Depunerea dosarelor de concurs: 15 mai – 06 iunie 2017
 • Etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 07-12 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității:12 iunie 2017
 • Depunerea modificărilor și a completărilor: 13-19 iunie 2017
 • Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017
 • Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22-27 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017
 • Depunerea contestațiilor: 28-30 iunie 2017
 • Analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017
 • Afișarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul MTS
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017-la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Botoșani
 • Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie – 01 noiembrie 2017

Solicitanți eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret sunt asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările în vigoare care îndeplinesc cumulativ :
a)  au menționate în statut/actul constitutiv/ regulamentul intern de organizare și funcționare tipurile de activități pentru tineret pe care urmează să le desfășoare prin proiect;

b) au respectat în ultimii doi ani contractele de finanțare nerambursabilă acordate și/sau parteneriatele semnate cu finanțatorul și au raportat corect, complet și la timp în cadrul respectivelor contracte de finanțare/parteneriate;

c) nu depășesc numărul de proiecte depuse, prevăzut în anunțul de participare;

d) au depus dosarul de concurs în termenul limită de depunere, stabilit în anunțul de participare;

e) au sediul social/filială, în județul în care se organizează concursul local de proiecte.

Fiecare solicitant poate depune maxim 1 proiect la Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului www.mts.ro și pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Botoșani www.e-tineretbotosani.ro.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa  djst.botosani@mts.ro.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad© 2017 Botosani Online. Toate drepturile rezervate. ( VILHEM )