Connect with us

Administratie

Au fost finalizate lucrarile de imbunătăţire a Staţiilor de Tratare a Apei Potabile Cătamărăşti şi Bucecea

Published

on

dna cristal nova apaserv (5)

COMUNICAT. In data de 01.03.2017, a fost semnat Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru Contractul de Lucrări: Îmbunătăţirea Staţiilor de Tratare a Apei Potabile  Cătamărăsti şi Bucecea”.

“ Îmbunătăţirea STAP Cătamărăsti si Bucecea” constituie una dintre componentele fundamentale ale Proiectului Major “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial  Mediu, continuat prin Proiectul Major:  „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare,  implementate de  către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major este de 303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,944% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul Major işi propune continuarea şi finalizarea Contractelor de Lucrări demarate prin programul derulat anterior şi cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, a căror finalitate o constituie realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional,

Proiectul asigură continuitatea acţiunilor de retehnologizare a sistemului de tratare a apei potabile, iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare prin Programul ISPA, prin promovarea unor tehnologii nepoluante având drept scop deshidratarea namolurilor si recircularea apei rezultate din procesul de tratare, obţinandu-se astfel servicii de alimentare cu apă de o calitate îmbunătăţită şi în acelaşi timp, aplicarea unor norme de protejare a mediului la nivelul exigenţelor impuse de Uniunea Europeana. Staţiile reabilitate vor asigura debitul necesar cerinţelor de alimentare cu apă potabilă ale municipiilor Botosani şi Dorohoi şi ale localităţilor aflate în ariile de deservire ale acestora, iar calitatea apei potabile furnizate în reţea va corespunde în totalitate normativelor naţionale şi europene. Alături de celelalte componente fundamentale ale Proiectului Major şi anume:

Extinderea şi reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile Ştefăneşti

Construirea conductei de aducţiune de la staţia de tratare a apei potabile Ştefăneşti la Săveni şi devierea conductelor de aducţiune în zona alunecărilor de teren Leorda;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Botoşani;

Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în aglomerarea Dorohoi;

Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Vorona;

Extinderea reţelelor de apă şi canalizare în ZAA/aglomerarea Flămânzi;

Construcţia staţiilor de epurare a apelor uzate Flămânzi şi Vorona;

Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi;

Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor;

Asistenţă Tehnica pentru Proiectare şi Managementul Proiectului,

aceasta componenta va asigura îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

Prin finalizarea reusită a Contractului de Lucrări, se garantează atât respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea condiţiilor de mediu, cât şi îndeplinirea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prinProgramul Operational Sectorial  Mediu /  Programul Operaţional Infrastructura Mare

Date de contact Buznea Delia – Responsabil cu Presa şi Relaţii Publice în cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului Tel: 0040-374-106-800; Fax:0040-374-106-803, E-mail: nova@apabotosani.ro; Web: www.NovaProject.ro

nova apaserv comunicat

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad