Connect with us

Administratie

Consilierii locali au aprobat acordarea tichetelor sociale. VEZI cine poate beneficia şi ce acte sunt necesare

Published

on

consiliul-local

Consilierii locali au aprobat astăzi proiectul privind acordarea unor beneficii de asistenţă socială, sub formă de tichete sociale, persoanelor vârstnice din municipiul Botoşani.

Potrivit proiectului de hotărâre aprobat de consilierii locali, valoarea nominala a tichetelor sociale pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii este de 50 lei, acestea acordându-se semestrial, cu încadrarea în bugetul alocat actiunii.

De aceste tichete pot beneficia persoanele vârstnice cu domiciliul în municipiului Botosani, pensionari ai sistemului public de pensii care au împlinit sau împlinesc în cursul anului de referinţă, vârsta standard de pensionare de 65 ani. De asemenea, venitul net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu 700 de lei. În plus, persoanele care solicit aceste tichete nu trebuie să realizeze venituri din beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, respectiv indemnizaţii cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Tichetele sociale se acordă la solicitarea scrisă, prin completerea cererii tip al cărui model va fi disponibilă atât la sediul Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani cât şi pe site-urile Primăriei Botoşani. Cererea trebuie însoţită actul de identitate al beneficiarului şi de cuponul de pensie din luna anterioară depunerii cererii.

Beneficiarii pot ridica tichetele sociale doar cu prezentarea actului de identitate original, pe bază de semnătură, de la Serviciul Centru Infomlaţii Cetăţeni din cadrul Primăriei Botoşani. In situatia în care persoana vârstnică se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a intra în posesia tichelelor, acestea pot fi ridicate de către reprezentantul legal al vârstnicului, membrii de familie sau alte persoane legal împuternicite de acesta.

Tichetele sociale pot fi folosite doar în perioada de valabilitate inscripţionată pe acestea. Nu pot ti achiziţionatecu tichete sociale ţigări sau băuturi alcoolice.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad