Connect with us

Cultura

Asociaţia Arlechin Botoşani organizează o nouă ediţie a Festivalul Internațional de Dans și Coregrafie

Published

on

concurs balet ARLECHIN - Botosani  (15)

Festivalul Internațional de Dans și Coregrafie ”Arlechin” este organizat anual de Asociaţia Culturală „Arlechin” Botoşani și Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi pe parcursul a două luni, octombrie și noiembrie.

Principalul scop al proiectului constă însustinerea, promovarea activitatilor culturale, sprijinirea, descoperirea,promovarea tinerelor talente, păstrarea şi promovarea traditiilor culturale şi patrimoniului cultural prin asigurarea unui cadru competitiv de promovare şimanifestare cultural – artistică a copiilor, elevilor şi tinerilor artişti cupasiune și disponibilităţi artistice în domeniul coregrafiei,dansului şi baletului din România,Republica Moldova, Ucraina şi alte ţări partenere.

Proiectul cultural –artistic: Festivalul Internațional al Dansului și Coregrafiei ”Arlechin” este organizat sub forma a trei spectacole – concurs,trei spectacole de gală, un simpozion, două cursuri de dans și treiworkshop-uri tematice de coregrafie. Proiectul se va desfășura în perioada 27 octombrie – 20 noiembrie 2016 și cuprinde următoarele activităţi (fiecaredintre ele au regulamente proprii de organizare şi desfăşurare):

Prima activitate cuprinsă în proiect: Etapa națională a Concursuluide dans și coregrafie ”Arlechin”, ediția a VIII-a, se desfășoară înperioada 27 –  29 octombrie 2016, după cum urmează:

Joi, 27octombrie 2016, ora 16.00: primirea participanților, activități organizatorice, sedință tehnică;

Vineri, 28 octombrie 2016, ora 10.00 şi Sâmbătă,29 octombrie 2016, ora 16.30 în sala de spectacol dela Casa de Cultură a Tineretului Botoșani, are loc Concursul Național de Dans și Coregrafie ”Arlechin”, ediția a VIII-a, unde se vor prezenta și jurizamomentele coregrafice de dans clasic și contemporan, dans sportiv (standard & latino), urban dance styles, open dance, dans tematic , fanteziecoregrafică, majorete, musical theatre, street dance, dansul popoarelor, danspopular, etno dance, gimnastică – dans,  realizate / pregătite decătre copiii, elevii și tinerii participanţi de la liceele și colegiilevocaționale de profil, cluburile și școlile de dans particulare ( artiști /formații dans /  grupuri artistice de amatori sau profesioniști) a cărorînscriere a fost confirmată de organizatori.

Comisia de jurizare va nominalizamomentele coregrafice care vor intra în spectacolul de gală a FestivaluluiInternațional al Dansului și Coregrafiei ”Arlechin” 2016; A doua activitate cuprinsăîn proiect:

Etapa internațională a Concursului de dans șicoregrafie ”Arlechin”, ediția a VIII-a, se desfășoară în perioada 18– 20 noiembrie 2016 , după cum urmează:    Vineri,18 noiembrie 2016:orele  09.00 –  09.30:activități organizatorice, sedință tehnică;orele  10.00 – 12.30:etapa internațională a concursului de dans și coregrafie ”Arlechin” 2016- secțiunea amatori (solo, duo, trio, grup, formații de dans, ansambluri artistice);orele 14.30 – 16.30:etapa internațională a concursului de dans și coregrafie ”Arlechin” 2016- secțiunea profesioniști(solo, duo, trio, grup, formații de dans, ansambluri artistice);

La ambele secțiuni (amatori &profesioniști) se vor prezenta și juriza momentele coregrafice de danssportiv ( standard & latino), urban dance styles, open dance, dans tematic, fantezie coregrafică, majorete, musical theatre, street dance, dansulpopoarelor, dans popular, etno dance, gimnastică – dans, realizate / pregătite de către copiii, elevii și tinerii participanţi de laliceele și colegiile vocaționale de profil, cluburile și școlile de dansparticulare ( artiști / formații dans /  grupuri artistice de amatori șiprofesioniști) a căror înscriere a fost confirmată de organizatori. Comisia dejurizare alături de organizatori, după premiere, va nominaliza momentelecoregrafice ce vor intra în al doilea spectacol – Gala Internațională aDansului ”Arlechin” 2016, realizat în cadrul FestivaluluiInternațional al Dansului și Coregrafiei ”Arlechin”, în salade festivități de la Casa Tineretului Botoșani, la data 19 noiembrie2016, ora 18.30;

Sâmbătă, 19 noiembrie 2016:ora 09.00 – activitățiorganizatorice, sedință tehnică; orele 10.00 – 12.15: etapainternațională a concursului de dans clasic și contemporan ”Arlechin” 2016 -secțiunea amatori (solo, duo, trio, grup, formații de dans, ansambluriartistice);orele 12.30 – 15.15:etapa internațională a concursului de dans și coregrafie ”Arlechin” 2016 – secțiuneaprofesioniști (solo, duo, trio, grup, formații de dans, ansambluriartistice);

La ambele secțiuni (amatori &profesioniști) se vor prezenta și juriza momentele coregrafice de dansclasic, contemporan, jazz, caracter si istoric, realizate / pregătitede către copiii, elevii și tinerii participanţi (balerine, balerini, ansambluride balet) a căror înscriere a fost confirmată de organizatori. Comisia dejurizare va nominaliza momentele coregrafice care vor intra în al treileaspectacol – Gala Internațională de Balet ” Arlechin”, realizatîn cadrul Festivalului Internațional al Dansului și Coregrafiei ”Arlechin”2016,  în sala de festivități de la Casa Tineretului Botoșani, ladata 20 noiembrie 2016, ora 18.00; orele 15.30 – 18.15:etapa internațională a concursului de dans și coregrafie ”Arlechin” 2016 – secțiuneaprofesioniști (solo, duo, trio, grup, formații de dans, ansambluriartistice);

La ambele secțiuni (amatori &profesioniști) se vor prezenta și juriza momentele coregrafice de danssportiv ( standard & latino), urban dance styles, open dance, dans tematic, fantezie coregrafică, majorete, musical theatre, street dance, dansulpopoarelor, dans popular, etno dance, gimnastică – dans, realizate / pregătite de către copiii, elevii și tinerii participanţi de laliceele și colegiile vocaționale de profil, cluburile și școlile de dansparticulare ( artiști / formații dans /  grupuri artistice de amatori șiprofesioniști) a căror înscriere a fost confirmată de organizatori. Orele 18.30:Spectacolul de gală a laureaților – Gala Internațională a Dansului”Arlechin” 2016, realizat în cadrul Festivalului Internațional alDansului și Coregrafiei ”Arlechin”2016.

Duminică, 20 noiembrie 2016: ora   09.00 – activități organizatorice, sedință tehnică; orele10.00 – 11.15: etapa internațională a concursului de dans clasic și contemporan”Arlechin” 2016 – secțiunea amatori (solo, duo, trio, grup, formațiide dans, ansambluri artistice); orele 11.30 – 12.30: etapainternațională a concursului de dans și coregrafie ”Arlechin” 2016 – secțiuneaprofesioniști (solo, duo, trio, grup, formații de dans, ansambluriartistice);La ambele secțiuni (amatori & profesioniști) se vor prezenta și jurizamomentele coregrafice de dans clasic, contemporan, jazz, caracter siistoric, realizate / pregătite de către copiii, elevii și tineriiparticipanţi (balerine, balerini, ansambluri de balet) a căror înscriere a fostconfirmată de organizatori. Comisia de jurizare va nominaliza momentelecoregrafice care vor intra în al treilea spectacol – Gala Internaționalăde Balet ” Arlechin”, realizat în cadrul Festivalului Internațional alDansului și Coregrafiei ”Arlechin” 2016,  în sala de festivități de laCasa Tineretului Botoșani, la data 20 noiembrie 2016, ora 18.00;orele 13.30 – 14.30: Convenția Internaţională de Dans şiCoregrafie “Dance Forum”, ediţia VIII, va avea loc laMemorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”. Activitatease va desfășura sub forma unui simpozion didactic ce are ca principală temă “Dansul,evolutie și perspective pentru noua generație”. La finalul activitățiise vor premia lucrările realizate de către participanţi ( coregrafi, profesori,artișt liberi profesioniști şi instructori de dans) și se va prezenta Revistade colecție „ABC-ul Dansului ” şi declaraţia comună a reprezentanţilorcluburilor şi instituţiilor participante;
ora 18.00: Spectacolul de gală a laureaților – GalaInternațională de Balet ” Arlechin” , realizat în cadrul FestivaluluiInternațional al Dansului și Coregrafiei ”Arlechin” 2016 Notă: Cursurile dedans şi coregrafie “Dance Class” & Workshop-urile tematice” Dance Week ” se vor desfășura până la data 18noiembrie 2016, la sălile de repetiții ale Clubului ”Arlechin”de la Casa Tineretului Botoșani, Casa de Cultură a orașului Săveni, BotoșaniShopping Center ( vis a vis de intrarea în Hipermarketul Carrefour) și alepartenerilor de proiect (sălile de studiu de la: Colegiul Național de Artă ”OctavBăncilă” Iași, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Liceul de coregrafie ”FloriaCapsali” București, Clubul ”Addis Gym”Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani). Activitatea se va finaliza prinprezentarea şi premierea în cadrul specacolelor – concurs a momentelorcoregrafice realizate de către copiii, elevii și tinerii participanţi de laliceele și colegiile vocaționale de profil, cluburile și școlile de dansparticulare ( artiști / formații dans /  grupuri artistice de amatori sauprofesioniști) a căror înscriere / nominalizare a fost confirmată deorganizatori;Parteneri proiect: Palatul Copiilor Botoșani, Asociaţia Judeţeanăde Dans Sportiv Botoşani, Teatrul de Balet Sibiu, Fundația Județeană pentruTineret Botoșani, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Asociația Județeană”Sportul pentru toți” Botoșani, Clubul Sportiv “Addis Gym”, Teatrul “MihaiEminescu” Botoşani, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani, MemorialulIpoteşti – Centrul Naţional de Studii “Mihai Eminescu”, Grădinițele P.P.”Prichindel” și ”Șotron” Botoșani, Direcția Județeană pentru Sport și TineretBotoșani.     Pentru detalii puteţi contacta coordonatorii de festival la numerele detelefon:
Flavius Damean – 0741510849,  Cristina Todi Iuriciuc – 0748373332, Bilibău Victorița – 0746933507
tel / fax: 0231.511117 / email: arlechinbtro@yahoo.comdansbotosani@gmail.com
site: www.dansbotosani.ro  / blog: www.botosanidans.wordpress.com
Asociaţia Cultural – Artistică „ARLECHIN”Botoşani
Preşedinte, prof. Damean Diana

Sursa: Comunicat de presă

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad