Connect with us

Administratie

ANUNŢ Primăria oraşului Flămânzi

Published

on

Primaria orasului Flamanzi

Primăria oraşului Flămânzi organizează concurs la sediul din str. Dimitrie Iov, nr. 284, în data de 23 septembrie 2016, ora 10.00, proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Urbanism.

Condiţii de participare:

Nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absovite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu specialitatea arhitectură şi urbanism, stiinţe inginereşti sau planificare teritorială.

Dosarelede înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei oraşului Flămânzi în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului anunţîn Monitorul Oficial, Partea a II-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei oraşului Flămânzi.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei oraşului Flămânzi şi la tel. 0231.552.351.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad