Connect with us

Administratie

Anunț privind organizarea licitatiei pentru vînzarea masei lemnoase fasonate la drum auto de către Liceul Teoretic ”Anastasie Bașotă” Pomîrla

Published

on

pomarla liceu

Anunț privind organizarea licitatiei pentru vînzarea masei lemnoase fasonate la drum auto de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla

  • în data de   02.09.2016
  • Nr. inreg 2609/18.08.2016

Organizatorui licitatiei: Liceul  Teoretic “Anastasie Bașotă” Pomirla  cu sediul în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

  • Data si ora desfasurarii licitatiei: 02.09.2016, ora 11,00.
  • Locul desfasurarii licitatiei: la sediul unității.
  • Tipul  licitatiei: licitatie publica in plic inchis.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Capitolului III din  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 924/04.11.2015 si  Hotarârii Consiliului de Administrație Nr. 80 din data de 18.08.2016.

Data si ora organizarii preselecției: 29.08.2016, ora 11.00

Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie:29.08.2016, ora 10.00.

Lista loturilor care se liciteaza, preturile de pornire la licitatie sunt afisate la sediul organizatorului.

Volumul total  este de 389,73  mc / brut conform  carnetelor de inventariere nr. 1268/15.04.20165 și  3938/30.12.2015 din care pe sortimente:

  • Lot 1 – gorun – 183,73 mc /brut.
  • Lot  2 – gorun – 206,00 mc /brut.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei se va putea adjudeca printr-o noua licitatie.

Caietul de sarcini poate fi  procurat cu data de 19.08.2016,ora 10.00. Relatii la tel. 0741545707.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad