Connect with us

Economic

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei pentru vînzarea masei lemnoase fasonate la drum auto de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei pentru vînzarea masei lemnoase fasonate la drum auto de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla

Distribuie pe:

Published

on

pomarla liceu

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei pentru vînzarea masei lemnoase fasonate la drum auto de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla

  • în data de   8.04.2016
  • Nr. inreg 1082./24.03.2016

Organizatorui licitatiei: Liceul  Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomirla  cu sediul în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

Data si ora desfasurarii licitatiei: 8.04.2016, ora 14,00.

Locul desfasurarii licitatiei: în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani la sediul unității .

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Capitolului III din  Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 924/04.11.2015 si  Hotarârii Consiliului de Administrație Nr. 71 din data de 22.03.2016.

Data si ora organizarii preselecției: 5.04.2016, ora 14.00

Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie:5.04.2016, ora 13.00.

Lista loturilor care se liciteaza, preturile de pornire la licitatie si treptele de licitare pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata la drum auto oferit la licitatie este de 480,72  mc / brut conform  carnetelor de inventariere nr.3380/03.11.2015 si nr.3917/21.12.2015  din care pe sortimente:

  • gorun -480,72 mc /brut.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei se va putea adjudeca prin negociere.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 25.03.2016,ora 10.

Pentru informatii si relatii suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: persoana de contact Director Jiscanu Bogdan , tel. 0741.545.707.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad