Connect with us

AGRICULTURA

Direcţia Silvică Botoşani a demarat campania „Luna plantării arborilor”. VEZI unde se vor face lucrări de împădurire în această primăvară

Campania din perioada 15 martie-15 aprilie are pentru silvicultori o semnificaţie aparte, fiind cunoscută sub numele de „Luna plantării arborilor”. Denumită iniţial „Serbarea sădirii arborilor”, a fost oficializată în ţara noastră în anul 1901 de către Spiru Haret ca o sărbătoare de primăvară, la nivel naţional.

Distribuie pe:

Published

on

plantare copaci (5)

Campania din perioada 15 martie-15 aprilie are pentru silvicultori o semnificaţie aparte, fiind cunoscută sub numele de „Luna plantării arborilor”. Denumită iniţial „Serbarea sădirii arborilor”, a fost oficializată în ţara noastră în anul 1901 de către Spiru Haret ca o sărbătoare de primăvară, la nivel naţional.

Acţiunile silvice care se desfăşoară în această perioadă de către Direcţia Silvică Botoşani au ca obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor, împădurirea terenurilor forestiere goale, igienizarea lizierelor şi a traseelor drumurilor ce străbat fondul forestier, participarea tineretului şi în special a elevilor la aceste acţiuni.

Fondul forestier actual al judeţului Botosani este de 56 333 ha (11,5% din suprafaţa judeţului) şi cuprinde pădurile situate în partea nord-estică a României,  fiind desfăşurat altitudinal de la 60 m (Lunca Prutului) la 580 m (culmea Holmului). La est şi la vest pădurile sunt delimitate de râurile Prut respectiv Siret.

În responsabilitatea Direcţiei Silvice Botosani se află 48 280 ha terenuri forestiere situate pe raza administrativă a două judeţe, respectiv Botoşani (99.4%) şi Suceava (0.6 %). Din total suprafaţă,  34 711 ha sunt proprietate publică a statului (72 %) iar 13 569 ha (28%) reprezintă fond forestier privat reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar.

Din suprafaţa retrocedată de 22 492 ha, 6 271 ha sunt administrate de către structuri silvice ce funcţionează pe teritoriul judeţelor vecine iar pentru suprafaţa de 13 569 ha asigurăm servicii de pază şi administrare.

Pentru 2016, Direcţia Silvică Botoşani şi-a stabilit împăduriri integrale pe 200 hectare în urma tăierilor  rase, din care 185 de hectare în fondul forestier de stat şi 15 hectare într-un fond forestier privat unde există un contract de administrare.

De asemenea, se vor face completări în plantaţii, urmare a pierderilor normale şi a celor cauzate de calamităţile  naturale (seceta ) din  anul  trecut. Este vorba de un program anual 167 ha, din care 142 ha în plantaţii în fond forestier şi 25 ha plantaţii în teren degradat, toate prevăzute a se executa în această primăvara. În plus, se vor efectua lucrări de refaceri  plantaţii calamitate integral anul  trecut. Este un program anual de 31 ha, din care 11 ha în plantaţii în fond forestier şi 20 ha plantaţii în teren degradat, toate  prevăzute a se executa în această primăvara.

Tot în această primăvară se vor face completări într-un fond  forestier privat cu contract de administrare, plus regenerări naturale în suprafeţe de pădure în care s-au efectuat tăieri definitive. Este un program anual de 100 ha, programul pentru această  primăvară fiind de 15 ha.

Suprafeţe mai  mari  de  împăduriri  în  această primăvară  sunt în  special  în suprafeţele  de pe care s-au  exploatat  arboretele  de molid  afectate  de  uscare în masă precum  şi  unele  terenuri  degradate  cumpărate  de către D.S. Botoşani  anii trecuţi astfel:

  • Tudora -57 ha,  din cadrul  O.S. Mihai  Eminescu
  • Pădurea Runc, com. Frumuşica -80 ha, din cadrul  O.S. Flămânzi
  • Oroftiana , com. Suharău – 17 ha  şi perimetrele  Bodron III -8 ha  şi Puţureni -20 ha , com  Coţuşca   – 13 ha, din cadrul  O.S.Darabani
  • Vânători  -9 ha – din cadrul  O.S. Truşeşti

Faţă  de  anii  trecuţi,  programul la regenerarea pădurii  din anul  trecut  şi din acest an a  crescut semnificativ ca urmare  a uscării în  masă  a  arboretelor  de  molid (cca 600 ha).

„Programul  de guvernare prevede  creşterea suprafeţei  împădurite iar  noi  acţionăm prin   împădurirea tuturor  terenurilor  degradate aflate în  administrarea noastră   şi  prin asigurarea  puieţilor  necesari pentru  perimetrele  de  ameliorare  constituite sau care  se vor  constitui  în baza  Legii 100/2010 şi  pentru  perdelele  de  protecţie  ce se  vor  constitui  în  baza Legii 289/2002”, a precizat Gheorghe Rusu, directorul Direcţiei Silvice Botoşani.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad