Connect with us

Sport

Suporterii care vin la meciul FC Botoşani – Astra Giurgiu au şansa de a câştiga un autoturism Dacia Logan. VEZI regulamentul tombolei

Published

on

tombola fc botosani (1)

În toamna anului trecut, conducerea clubului FC Botoşani a demarat o tombolă, marele premiu fiind un autoturism Dacia Logan. La ultimul meci din 2015 s-a făcut extragerea. Din păcate, câştigătorul nu a putut prezenta biletul de intrare la meci şi nu a intrat în posesia premiului.

Conducătorii clubului au luat decizia ca la meciul cu Astra, programat săptămâna viitoare, să facă o nouă extragere.

“Noi am vrut să dăm Loganul la finalul meciului cu Chiajna. Din păcate, câştigătorul nu  putut să intre în posesia maşinii. M-aş bucura enorm de mult să fie un câştigător la meciul cu Astra. Îmi doresc să avem un stadion plin. Sper să facem o partidă bună cu Dinamo şi sunt sigur că echipa va fi susţinută. E primul joc, nu am jucat niciun meci amical la Botoşani. E clar că vor dori să-i vadă la lucru pe jucătorii noi. Rugămintea mea este ca suporterii să citească foarte bine regulamentul şi să completeze toate datele pe formular astfel încât să nu mai avem o surpriză neplăcută ca la meciul cu Chiajna. În 2016 vom avea foarte multe acţiuni de marketing şi vom îmbunătăţi imaginea”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedinte FC Botoşani.

Regulament oficial al tombolei promotionale cu premiu constand intr-un autoturism marca Logan din data de 19.02.2016

Preambul

Motivat de faptul ca Asociatia Fotbal Club Botosani doreste sa isi aratepretuirea fata de suporteriisai, aceasta va organiza in data de 19 februarie 2016 o campanie de recompensare de tip tombola, cu caracterdistractiv si nonprofit pentruorganizator, faranicio taxa/cheltuialaspeciala de participare, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, precum si in conformitate cu dispozitiilelegaleaplicabile (Ordonanta 77/2009 cu modificarile si completarileulterioare, precum si Ordonanta 99/2000 republicata).

Prevederi generale

Campania promotionala tip tombola se vaderula sub prevederile prezentului regulament, care esteobligatoriupentrutotiparticipantii. Totiparticipantii la aceasta tombola au obligatia de a respectatermenii si conditiiledesfasurariiacesteia, prezentati in regulament, oricesituatiecontraraconducand la neacordarea premiului in cauza, oferit de Organizator.

Organizatorul tombolei promotionale

Organizatorul tombolei esteAsociatia Fotbal Club Botosani, cu sediul social in Botosani, CaleaNationala nr. 44B, Stadion Municipal, tel 0231529429, cod fiscal RO16391800, reprezentata de dl. AlexandruChirila, in calitate de PresedinteConsiliu Director, denumita in continuareOrganizator.

Locul de desfasurare al tombolei promotionale

Tombola promotionala se va desfasura pe terenul de fotbal din incinta Stadionului Municipal, cu ocazia desfasurarii meciului oficialcontandpentruCampionatul National de Fotbal, editia 2015–2016, etapa a XXV-a, in care formatia FC Botosani va primivizitaechipei Astra Giurgiu.

Durata campaniei promotionale / Perioada de inscriere

Inscrierea in vedereaparticiparii la tombola promotionala care va avealoc la data de 19 februarie 2016, ora21.20, se va putea face in perioadacuprinsaintre12februarie 2016 -19 februarie 2016, panacelmaitarziu la ora21.15. Campania poate fi prelungita sau modificata de Organizatorprintr-un act aditional la prezentul regulament.

Dreptul de participare la tombola promotionala

5.1 Poateparticipa la prezenta tombola promotionalaoricepersoanafizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinitvarsta de 18 ani si achizitioneazacelputin un bilet de acces la meciuldisputat pe Stadionul Municipal Botosani in data de 19 februarie 2016. Participarea la tombola se face prin completareainformatiilor din campurile (spatiilelibere) din talonul de tombola pe care clientul l-a primit de la operatorul de la casa de bilete si prin depunerea talonului completatintr-unadintreurnele special amenajate la portile de acces in Stadionul Municipal.

5.2 Talonul de participare la tombola trebuie depus in urnele special destinate tombolei din Stadionul Municipal Botosani, pana la data de 19 februarie 2016, ora21.15, ceea ce da dreptulparticiparii la extragerea unica, din data de 19 februarie 2016, ora21.20.

5.3 Pentru ca talonul de participaresa fie considerat valid pentruparticiparea la campanie si pentruacordarea premiului dupa efectuarea extragerii, participantii trebuie sa completezetoatecampurile (spatiilelibere) cu informatiilesolicitate: nume, prenume, CI – serie si numar, CNP, telefon, serie ticket acces. Pentru ca un talon de participare sa fie considerat valid, esteobligatoriecompletareatuturorcampurilor (spatiilorlibere) cu datele aferente.

5.4 Detinatorii de abonamentepentrusezonul 2015–2016 vor putea intra in posesia taloanelor de participare la tombola la sediul Asociatiei Fotbal Club Botosani in baza abonamentului valid, pana la data de 19 februarie 2016, inclusiv, ora16.00.

5.5 Nu pot participa la tombola si nu vor putea primipremii: angajatii Asociatiei Fotbal Club Botosani, sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora (parinti, copii), angajatiifirmelorcolaboratoare si colaboratoriidirectice isi desfasoaraactivitatea in timpuldesfasurariimeciuriloroficiale, precum si sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora (parinti, copii).

5.6 Nu pot participa la tombola si nu vor putea primipremii: persoanelejuridice, indiferent de naturaacestora sau persoanelefiziceautorizate (PFA), precum si persoanelefizice cu varsta sub 18 ani sau cele care nu dovedesc ca au domiciliulstabil in Romania.

5.7 Organizatorul isi rezervadreptul de a solicitaparticipantilor, dupa efectuarea extragerii, respectiv cu prilejulinmanariipremiilor, o declaratie pe propriaraspundere ca dovada a faptului ca nu fac parte din categoriile de persoane care nu au dreptul sa participe la promotie. In cazul in care participantulrefuza sa dea o asemeneadeclaratie sau declaratiaestesusceptibila de a fi falsa sau daca Organizatorul are suspiciuniintemeiate ca participantul face parte din categoriapersoanelor care nu pot participa la tombola, Organizatorul are dreptul sa excludaparticipantul de la prezentacampanie si sa anuleze talonul extras si implicit sa refuzeacordarea premiului.

5.8 Organizatorul isi rezervadreptul de a modificaprezentul regulament, modificarileurmanda intra in vigoare dupa publicareaacestora pe site-ul www.fcbotosani.ro.

Premiile acordate

6.1 In cadrulprezenteicampaniipromotionale, va fi acordat un singurpremiu, un autoturismmarca Dacia Logan. Extragerea castigatorului, dintreparticipantiiinscrisi in data de 19 februarie 2016 se va face la Botosani, pe terenul de fotbal din incinta Stadionului Municipal, in pauza meciului FC Botosani – Astra Giurgiu. Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sortiefectuata de o comisie formata din reprezentantii Organizatorului conform art 11.2 de maijos.

6.2 Conform prevederilorlegale in vigoare, Organizatorul va face public numele castigatorului pe site-ul www.fcbotosani.ro sau prin oricealtemodalitatiagreate de Organizatorpentrupublicitate.

Taxe si impozite

Oriceobligatii de naturafiscala sau de oricealtanatura in legatura cu premiul revin in exclusivitate castigatorului.

Informarea participantilor conform legii 677/2001

8.1 Prezentul regulament sta la dispozitiaoricareipersoane sau autoritatiinteresate, putand fi consultatgratuit la sediul Asociatiei Fotbal Club Botosani si pe site-ul www.fcbotosani.ro.

8.2 Participarea la campanieimplicaobligativitatearespectariiprevederilor prezentului Regulament.

8.3 Conform legii 677/2001, participantii au dreptul de accesgratuit la datele personalecolectate sau prelucrate de Organizator.

8.4 Participantii au dreptul de interventieasupra datelor putand, dupa caz, solicitarectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a carorprelucrare nu esteconformalegii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte.

8.5 In conditiile de maisus, participantii pot, totodata, solicitatransformarea in date anonime a datelor a carorprelucrare nu esteconformalegii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatiaparticulara, ca datele care ii vizeaza sa facaobiectuluneiprelucrari, cu exceptiacazurilor in care existadispozitiilegalecontrare.

8.6 Participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si faraniciojustificare, ca datele care ii vizeazasa fie prelucrate in scop de marketing direct. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, in mod gratuit, la cerere si urmatoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal, prelucrarea, transformarea in date anonime a datelor a carorprelucrare se face fararespectarealegii. Cerereava fi intocmita in forma scrisa, va continejustificareasolicitarilor, va fi datata si semnata.

8.7 Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele sau si premiul acordat sa fie facutepublice. Acordarea premiului castigat se face pe baza de semnatura a formularului pus la dispozitie de Organizator.

Inregistrare pentru participare la tombola

Pe baza unui ticket de acces la meciul de pe Stadionul Municipal Botosani din data de 19februarie 2016, clientul va primi de la operatorul de la casa de bilete un talon de participare ce trebuie completat cu datele personale si seriaticketului de acces si introduspana la data de 19 februarie 2016, ora21.15 (sfarsitulprimeireprize al meciului FCBotosani – Astra Giurgiu), in urnele special amenajate in Stadionul Municipal Botosani, pentru a se inscrie la tombola. Informatiidespreamplasareaurnelor pot fi obtinute de la casa de bilete sau de la sediul Asociatiei Fotbal Club Botosani.

Conditii de validare a taloanelor de participare. Anulareataloanelor

10.1 Ticketul de accesprimit in baza achitarii acestuia da dreptul la un singur talon de participare la tombola, talon care va fi depus, dupa completare, numai in urnele special amenajate in acestsens si amplasate in incinta Stadionului Municipal Botosani, in perioada 12februarie 2016 –  19 februarie 2016, panacelmaitarziu la ora21.15.

10.2 Pentru a fi validat, talonul trebuie sa fie completatcitet, lizibil si cu datele specificate in acesta. Taloanele completate in mod eronat, nelizibile, care nu mentioneazatoate datele conform punctului 5.3, vor fi invalidate.

10.3 Organizatorul nu-si asumaraspundereapentrutaloanelecompletate doar partial, ilizibile sau incorecte (in sensulneconcordantei cu datele din actul de identitate), acestea fiind considerate nule de drept.

Tragerea la sorti si validareacastigatorilor

11.1 In ziua de 19 februarie 2016, la pauza meciului FC Botosani – Astra Giurgiu, va avealoc, pe terenul de fotbal din incinta Stadionului Municipal Botosani, procedura de tragere la sorti a castigatorului tombolei, dupa ce, in prealabil, toatetaloaneleinscrise la tombola au ajuns la loculefectuariitragerii la sorti. Ridicarea premiului de catre castigatorul validat se va putea face incepand cu data de 19 februarie 2016, pana la data de 29 februarie 2016 inclusiv, in baza validariiconditiilor din prezentul regulament si completarii documentelor necesare.

11.2 Tragerea la sorti va fi efectuata de o comisie formata din 5 (cinci) membri, respectiv: presedintele Asociatiei Fotbal Club Botosani, un membru din consiliul director al Asociatiei Fotbal Club Botosani, un jurist desemnat de consilieruljuridic al Asociatiei Fotbal Club Botosani, un invitat din partea Inspectoratului de PolitieJudetean, un invitat din partea Administratiei Judetene a Finantelor Publice  Botosani, in calitate de comisie de organizare si validare, si un suporter ales aleatoriu, avand drept misiune extragerea talonului castigator din urna. Organizatorul are deplina libertate de decizie in ceea ce priveste componenta comisiei.

11.3 Comisia, dupa verificarea talonului extras ca si castigator si confirmarea completarii acestuia conform prezentului regulament, va desemna castigatorul.

11.4 Castigatorul tombolei va fi anuntat la statia de amplificare a Stadionului Municipal, cu ocazia meciului FC Botosani – Astra Giurgiu, telefonic de catre reprezentantii Organizatorului, precum si prin afisarea numelui pe site-ul www.fcbotosani.ro.

11.5 Castigatorul va putea sa isi ridice premiul de la Stadionul Municipal Botosani, imediat dupa momentul extragerii talonului castigator, sau ulterior, de la sediul Asociatiei Fotbal Club Botosani. Identificarea castigatorului se va face in baza actului de identitate valabil, datele din talon fiind necesare a fi in concordanta cu datele din actul de identitate. Castigatorul trebuie sa prezinte ticketul inscris in talon, in original. Castigatorul are libertatea de a accepta sau nu premiul.

11.6 Castigatorul va putea intra in posesia premiului numai dupa confruntarea datelor de identificare, astfel cum au fost ele completate in talonul de participare, cu datele dintr-un act de identitate valabil si numai in baza ticketului de accesmentionat in talon, prezentat in original, respectivdoar in baza semnariiformularului de inmanare a premiului. Neprezentareaticketuluiatrage dupa sine imposibilitateavalidarii/acordarii premiului.

11.7 Neprezentarea castigatorului tombolei in vederearidicarii premiului, in termeneleprevazutemaisus, atragedecaderea acestuia din toatedrepturilereferitoare la premiu, iar premiul neridicatvaramane la dispozitia Organizatorului.

11.8 Cheltuielileprivindintrarea in posesia premiului castigatsunt in exclusivitate in sarcina castigatorului.

11.9 Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu esteposibilaacordareacontravalorii in bani, total sau partial, sau alteobiecte in schimbul acestuia.

11.10 In cazulrefuzuluivreunui potential castigator de a beneficia de premiu sau in cazulimposibilitatiivalidarii sale conform prezentului Regulament, acestavapierdedreptul de atribuire a premiului. Intr-o astfel de situatie, premiul varamane la dispozitia Organizatorului, acestaurmand a decide ce va face cu el.

Taloanelene castigatoare

Toatetaloaneleparticipante la tombola promotionalasunt si ramanproprietateasocietatiiorganizatoare, oricepretentieformulata in sensulrestituirii talonului de participare la prezenta tombola fiind consideratalipsita de temei.

Modificarea sau incetarea tombolei promotionale

Organizatorul poate decide modificarea sau incetareaprezenteicampanii de tombola promotionala din oricemotiv, inclusiv, darfara a se limita la aparitiaunuieveniment ce constituiefortamajora conform legislatiei in vigoare si care justificaincetarea sa. Acestlucruva fi anuntat participantilor pe site-ul Organizatorului, www.fcbotosani.ro.

Litigii

Eventualelelitigiiaparuteintreorganizator si participantii la prezenta tombola promotionalavor fi rezolvate pe caleamiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiilevor fi solutionate de instantelejudecatorestiromanecompetente.

Diverse

Organizatorul are dreptulsarefuzeonorarea premiului sau sa pretindareturnarealui in cazul in care acesta a fost obtinut prin frauda sau se descopera ulterior ca participarea s-a facutfararespectareaprevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la prezentacampanie de tombola promotionala, suporteriisunt deacordsa se conformeze si sa respecteprevederileacestui Regulament.

Presedinte C.D.

AlexandruChirila

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad