Connect with us

Administratie

ANUNȚ. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al oraşului Flămânzi, lansat în dezbatere publică

Published

on

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, aducem la cunoştinţa publică următorul proiect de act normativ ce urmează a fi supus dezbaterii Consiliului Local Flămânzi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani.

Proiectul de act normativ este însoţit de următoarele documente:

-expunerea de motive

-nota de fundamentare

-referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ.

Publicăm astăzi, 04.12.2015, pe site-ul Primăriei primariaflamanzi.ro la Secţiunea Consiliul Local/ Proiecte de hotărâri, proiectul de hotărâre sus menţionat. Proiectul de act normativ a fost afişat şi la avizierul Primăriei oraşului Flămânzi în data de 04.12.2015.

Cei interesaţi pot transmite pe adresa de e-mail: orasflamanzi@yahoo.com sau în scris la Registratura Primăriei, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ până la data de 28 decembrie 2015, ora 16:00.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Recomandările transmise vor face obiectul dezbaterii publice în şedinţa din data de 11.01.2016, ora 12:00 ce se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local.

Detaliile privind desfăşurarea dezbaterii publice vor fi afişate pe site-ul Primăriei şi la avizier în data de 07.01.2016.

PRIMAR: OLOERIU DAN

SECRETAR, Cons. Jur. MIULESCU MARIANA

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad