Connect with us

Sanatate

O instituţie din Botoşani pe lista neagră a Curţii de Conturi. A cheltuit bani ilegal

Guvernul Ponta ne-a spus răspicat că nu sunt bani pentru mărirea cu mai mult de 25% a salariilor medicilor români și nici pentru modernizarea sistemului sanitar deși pe de altă parte se lăuda că vistieria e plină. Acum aflăm și că zeci de milioane de Euro au fost cheltuiți ilegal de unele spitale și DSP-uri așa cum a descoperit Curtea de Conturi care a dat publicității SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2014 în care face acuzații grave:

Distribuie pe:

Published

on

bani foto tecuceni

Guvernul Ponta ne-a spus răspicat că nu sunt bani pentru mărirea cu mai mult de 25% a salariilor medicilor români și nici pentru modernizarea sistemului sanitar deși pe de altă parte se lăuda că vistieria e plină. Acum aflăm și că zeci de milioane de Euro au fost cheltuiți ilegal de unele spitale și DSP-uri așa cum a descoperit  Curtea de Conturi care a dat publicității SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 2014 în care face acuzații grave:

„Ministerul  Sănătăţii  nu  a  monitorizat, conform  prevederilor  legale,  activitatea  entităţilor subordonate, aflate în  coordonarea  şi  sub  autoritatea  ministerului  în  vederea stabilirii,
evidenţierii, urmăririi și încasării veniturilor bugetare: drepturile constatate de încasat din contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate datorate de contribuabili persoane juridice (venituri
din accize) raportate de Ministerul Sănătății prin situaţiile financiare încheiate la 31.12.2014, nu sunt evidențiate detaliat pe structura și vechimea drepturilor constatate de  încasat,
necunoscându-se situația reală a acestora, respectiv dacă sumele se mai află sau nu în termenul legal de prescripție.
-neactualizarea de către Ministerul Sănătății a valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului, cuprinse în Anexa nr.15 la HG nr. 1705/2006, 130 dintre acestea având valoare de inventar 0 sau 1 leu
-un număr de 5.591 de ”licenţe perpetue pentru pachete software”, în sumă estimată de 5.423 mii lei, primite cu titlu gratuit de la Ministerul pentru Societatea Informaţională, nu au fost
transferate unităţilor din subordine spre a fi utilizate conform scopului pentru care acestea au fost achiziționate;
-nerespectarea prevederilor OMS nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, actualizat, în sensul avizării de către conducerea Ministerului Sănătății, în unele cazuri, a unor preţuri mai mari la medicamente decât cele obținute dacă s-ar fi  respectat prevederile legale, precum și a neexaminării anuale a preţurilor tuturor medicamentelor şi neactualizării atunci când au apărut modificări în preţurile aceloraşi medicamente în ţările de comparaţie.

Printre instituţiile şi spitalele unde s-au descoperit nereguli se numără şi DSP Botoşani. Reprezentanţii Curţii de Conturi au constatat neconstituirea  și  neraportarea  în  situațiile  financiare  a  provizioanelor,  reprezentând drepturi de natură salarială, stabilite prin sentințe civile rămase definitive și irevocabile, în sumă de 666 mii lei (DSP Botoșani, Dâmbovița, Harghita, Vaslui, Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”). De asemenea, nereflectarea în evidența contabilă și în bilanțul contabil încheiat la 31.12.2014 a activelor fixe corporale și necorporale achizitionate în perioada 2012-2014  prin  Programul  cu  finanțare nerambursabilă, în sumă estimată de 219 mii lei (DSP Botoșani).

Citeşte mai mult pe Curentul.info

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad