Connect with us

stiri

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei pentru vînzarea masei lemnoase fasonate la drum auto de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla

Published

on

pomarlaliceu920

Anunț publicitar privind organizarea licitatiei pentru vînzarea masei lemnoase fasonate la drum auto de către Liceul Teoretic ” Anastasie Bașotă” Pomîrla

  • în data de   18.12.2015
  • Nr. inreg.3771/ 03.12.2015

Organizatorui licitatiei: Liceul  Teoretic ,,Anastasie Bașotă ” Pomirla  cu sediul în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani, tel. 0741545707/ fax.0231622828, email anastasiepomirla@yahoo.com

  • Data si ora desfasurarii licitatiei: 18.12.2015, ora 11,00.
  • Locul desfasurarii licitatiei: în sat Pomîrla, Comuna Pomîrla, judetul Botoșani la sediul unității .
  • Tipu licitatiei: licitatie publica cu strigare.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Capitolului III din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 924/04.11.2015 si  Hotarârii Consiliului de Administrație Nr. 56 din data de 03.12.2015

  • Data si ora organizarii preselecției: 11.12.2015, ora 11.00.
  • Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia de preselectie si inscrierea la licitatie: 11.12.2015, ora10.00.
  • Lista loturilor care se liciteaza, preturile de pornire la licitatie si treptele de licitare pentru fiecare lot sunt afisate la sediul organizatorului.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata la drum auto oferit la licitatie este de 234,22  mc / brut conform  carnetului de inventariere nr.3380/03.11.2015  din care pe sortimente:

  • gorun -234,22 mc /brut.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei se va putea adjudeca printr-o nouă licitatie.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 04.12.2015,ora 11.

Pentru informatii si relatii suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: persoana de contact Director Jiscanu Bogdan , tel. . 0741545707.

Distribuie pe:
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad

banner ad

banner ad

banner ad

banner ad
banner ad
banner ad